Underlag for tilgjengelighetserklæring

Nå har Feide gjort det lettere å oppfylle kravet til tilgjengelighetserklæring!

Tilgjengelighetserklæring er viktig for at brukerne skal kunne se i hvor stor grad en nettside er universelt utformet, og lett kunne gi tilbakemelding.

Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring på disse innen 1. februar 2023.

Dette betyr at offentlige vertsorganisasjoner må vurdere tilgjengeligheten i tjenestene de bruker gjennom Feide.

Private tjenesteleverandører har ikke tilgang til uustatus.no. Vi har derfor satt opp en skjemaløsning i Feide kundeportal for å gjøre denne jobben enklere for både vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører.

Slik fungerer det

 • Tjenesteleverandører fyller ut skjemaet i kundeportalen hvor de vurderer tjenestene opp mot kravene om tilgjengelighet og universell utforming.
 • Vertsorganisasjoner henter ut denne informasjonen, og kan bruke det som utgangspunkt i sin tilgjengelighetserklæring som leveres til uutilsynet via uustatus.no innen 1. februar 2023.

Skjemaet i kundeportalen er bare en minimumsversjon. Eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger på løsningen vår sender du til kontakt@sikt.no.

Dersom du har spørsmål angående kravene i skjemaet, finner du mer informasjon på uutilsynet.no.

Tjenesteleverandører – slik gjør du

 1. Gå til Feide kundeportal
 2. Under fanen «Universell utforming» finner du «Underlag for tilgjengelighetserklæring»

Er du offentlig tjenesteleverandør?

 1. Da kan du oppgi lenke til tilgjengelighetserklæringen du har fylt ut hos uustatus.no, og du trenger ikke fylle ut skjemaet/underlaget i kundeportalen. "Skjermbilde av underlag for tilgjengelighetserklæring for offentlige tjenesteleverandører"

 2. Lagre endringene.

Er du privat tjenesteleverandør?

 1. Da kan du fylle ut underlag for tilgjengelighetserklæring i Feide kundeportal. På denne måten vil organisasjoner som bruker tjenestene deres, kunne bruke skjemaet som utgangspunkt når de fyller ut sin tilgjengelighetserklæring på uustatus.no.
 2. Oppgi eventuelt hvilke verktøy som er benyttet for testing kravene om tilgjengelighet og universell utforming.

 3. Oppgi hvem som har testet. Alternativene som er oppgitt på uustatus.no er følgende

  • Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

  • Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

  • Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

 4. Lagre endringene.

Skjemaet er en minimumsløsning, og har ingen utkastfunksjon.

Når du lagrer, vil endringene være tilgjengelig for vertsorganisasjoner. Du må derfor la felt som du er usikker på, eller ikke har fått sjekket opp i, la være merket som «Ikke sjekket».

Husk å lagre underveis! Hver gang du lagrer vil datoen for sist endret oppdatere seg.

"Skjermbilde av utfylling av skjema i underlag for tilgjengelighetserklæring i Feides kundeportal"

Spørsmålene i skjemaet er basert på kravene i WCAG 2.1, og tilgjengelighetserklæringen til uutilsynet.

Les mer om tilgjengelighetserklæring hos uutilsynet

Vertsorganisasjoner – slik gjør du

Når tjenesteleverandørene har fylt ut skjemaet, vil informasjonen være tilgjengelig for vertsorganisasjoner. Du finner det ved å gå til fanen "Universell utforming" på tjenestene i Feides kundeportal."Skjermbilde av underlag tilgjengelighetserklæring i Feides kundeportal for vertsorganisasjoner"

Obs! Hvis en tjeneste leveres av en annen offentlig virksomhet, for eksempel et offentlig universitet eller en høyskole, vil de fylle ut tilgjengelighetserklæring direkte hos uustatus.no.

Skjemaet vil derfor ikke være tilgjengelig i Feides kundeportal. Det betyr at vertsorganisasjoner som bruker denne tjenesten heller ikke trenger å fylle ut skjema på uustatus.no.

NB! Dette er ny funksjonalitet som ble etterspurt og som ble tilgjengelig i uke 4 i 2023. Derfor har ikke alle offentlige tjenesteleverandører oppgitt dette enda.

""Skjermbilde av underlag tilgjengelighetserklæring i Feides kundeportal for vertsorganisasjoner som bruker offentlig tjenesteleverandør."

Informasjonen fra skjemaet kan brukes som utgangspunkt i din tilgjengelighetserklæring som leveres til uutilsynet via uustatus.no innen 1. februar 2023.

Husk! Vertsorganisasjoner er selv ansvarlige for å vurdere om informasjonen tjenesteleverandørene oppgir i skjemaet faktisk er tilfelle.

Nyttige funksjoner:

 • Skjemaet kan eksporteres ut til csv-fil som kan åpnes i Excel. På denne måten kan du enkelt dele informasjonen til andre i virksomheten.
 • Skjemaet for tilgjengelighetserklæring er merket med dato for sist oppdatering, slik at du enkelt kan sjekke om du har den nyeste versjonen av informasjon.

Les mer om tilgjengelighetserklæring hos uutilsynet