Veikart for Feide

Feides kortsiktige veikart viser det vi planlegger å levere de neste tolv månedene. Veikartet oppdateres fortløpende og oppgaver kan flyttes fremover og bakover ettersom virkeligheten og prioriteringer endrer seg.

Kolonnene i veikartet viser leveranser vi jobber med akkurat nå, det neste vi vil ta tak i og det vi venter med til senere. Leveranser som ligger i "Neste" forventer vi at vi kan begynne med innen 2–4 måneder, mens de i "Senere" en plass mellom 5–12 måneder. Rekkefølgen for oppgaver innenfor en kolonne er tilfeldig og ikke en prioritering.