Enklere for sluttbruker

Feides fusjonsløsning er først og fremst laget for å forenkle sluttbrukerens hverdag. I en overgangfase kan det være at både gammel og ny brukerkonto må benyttes for å få tilgang til ulike tjenester – rent teknisk.

Sluttbrukeren trenger bare å tenke på den nye brukerkontoen: I alle påloggingsvinduer er det ny institusjon som skal velges og nytt brukernavn og passord som skal skrives inn.