Integrere tjeneste med Feide

Her finner du en oversikt over hvordan dere etablerer Feide-innlogging på en tjeneste. Eksempler på tjenester som kan tilby innlogging via Feide, er e-læringsplattformer (LMS), biblioteksløsninger og læringsressurser. Se oversikt over tjenester med Feide-innlogging.

Prosessen med å integrere tjenesten med Feide består av en administrativ og en teknisk del. Vi oppfordrer dere til å starte den administrative og den tekniske prosessen samtidig.

Det er gratis å være tjenesteleverandør i Feide.

Hvordan integrere en tjeneste med Feide

Administrativ del

  1. Send inn søknadsskjema for å bli tjenesteleverandør i Feide.
  2. Sikt oppretter firmaet i Feides kundeportal og gir dere tilgang.
  3. Godkjenn bruksvilkårene i kundeportalen.
  4. Registrer tjenesten i kundeportalen.
  5. Tjenesten er ferdig integrert med Feide (forutsatt at den tekniske delen av prosessen er fullført).
  6. Teste integrasjonen
  7. Publisere tjenesten
  8. Gi aktiveringstilgang for vertsorganisasjoner og vertsorganisasjonen aktiverer tjenesten for sine brukere
  9. Sluttbrukere kan logge inn på tjenesten med Feide

Merk

Feide er såkalt opt-in. Det vil si at før en organisasjon kan ta i bruk en tjeneste, må organisasjonen aktivere pålogging til tjenesten. Det er Feide-administratoren hos hver vertsorganisasjon som aktiverer påloggingen i Feides kundeportal.

Integrere flere tjenester med Feide samtidig?

Tjenesteleverandører som skal etablere Feide-innlogging på flere tjenester samtidig, skal ikke sende ny søknad per tjeneste. Dere søker om å bli tjenesteleverandør én gang, og deretter registrerer leverandøren de ulike tjenestene i kundeportalen.

Allerede tjenesteleverandør, men trenger Feide-innlogging på ny tjeneste?

Eksisterende tjenesteleverandører registrerer den nye tjenesten direkte i Feides kundeportal. Dere skal ikke sende inn ny søknad.

Vertsorganisasjon som også er tjenesteleverandør

Vertsorganisasjoner i Feide som også ønsker å levere tjenester, trenger ikke søke om å være tjenesteleverandør, men må godta bruksvilkårene for tjenesteleverandører. Tjenesten registreres i kundeportalen, der dere også godtar bruksvilkårene.

Teknisk del

1. Finn ut hvilke behov tjenesten har

Det første dere må gjøre, er å vurdere hvilke behov tjenesten deres har. Når en bruker logger seg inn med Feide-brukeren sin, blir vedkommende autentisert. Dere bør avklare hva dere skal bruke Feide-autentiseringen til. Er det adgangskontroll, personifisering, lagring av brukerprofiler eller andre ting?

Tjenesten kan også få oversendt personopplysninger når brukeren logger inn. Dere bør avklare hvilke opplysninger tjenesten har bruk for. Husk at Feide er restriktiv med tanke på å levere enkelte personopplysninger.

2. Velg protokoll og start teknisk integrasjon

For å integrere tjenester med Feide kan dere enten bruke SAML2-protokollen eller OAuth2 og OpenID Connect. Følg denne framgangsmåten:

Integrere med SAML2 (docs.feide.no)

Integrere med OAuth2 og OpenID Connect (docs.feide.no)

Merk

Tjenester som integreres med OpenID Connect eller OAuth2, kan kun benyttes av organisasjoner som har oppgradert til nyeste versjon av Feide. I 2021 så hadde 97% av organisasjonen oppgradert til nyeste versjon.

Dere får støtte for datadeling, mobilpålogging med lengre innloggingssesjon, støtte for flere påloggingsvalg og bedre støtte for tilgang på gruppedata ved å benytte OpenID Connect eller OAuth2 enn med SAML-protokoll. Sjekk vår tekniske dokumentasjon (docs.feide.no) dersom dere er usikker på hvilken protokoll dere bør bruke.