Feilsøking av innloggingsproblemer

Det kan være flere grunner til at brukere ikke får logget inn. Å tolke hva som er feilen, kan være vanskelig. Vi har laget en rekke tips og informasjon om verktøy som kan hjelpe deg som Feide-administrator å finne ut hva problemet er.

""Illustrasjonsbilde over hva du bør gjøre med innloggingsproblemer. Hvis brukeren har ikke tilgang til tjeneste, må tjenesten aktiveres for hele organisasjonen. Får brukeren feilmelding i Feides innloggingsvindu, må du se på feilmeldingen, og slå opp sporingsnummer. Er feilmeldingen i tjenesten etter innlogging med Feide, må du sjekke om det mangler eller er registrert feil informasjon om brukeren, og eventuelt ta kontakt med tjenesteleverandør."""

Hva kan være feil?

En feilmelding når en bruker skal logge inn, kan enten skyldes feil i innloggingen til Feide eller feil i tjenesten brukeren skal logge inn på. Med dette mener vi ikke nødvendigvis feil i selve tjenesten, men at informasjonen som tjenesten henter om Feide-brukeren er feil eller mangelfull, eller at brukeren ikke har tilgang til tjenesten.

Finn ut hvor feilen ligger

Du har to måter for å finne ut om feilen skyldes feil i innloggingen til Feide eller feil i en tjeneste brukeren skal logge inn på.

Feide innsynstjeneste

 1. Gå til Feides innsynstjeneste, og få brukeren til å logge inn med Feide-brukeren sin.
 2. Fungerer innloggingen, betyr dette at feilmeldingen sendes fra tjenesten.

Sjekk adressefeltet i nettleseren

 • Hvis URL-en starter med idp.feide.no eller auth.dataporten.no er feilmeldingen fra Feide.
 • Hvis URL-en starter med noe annet er det en feilmelding fra tjenesten.
Hva gjør jeg om feilmeldingen kommer fra Feides innloggingsvindu?

Hvis feilmeldingen er i Feide, må du enten tolke feilmeldingsteksten eller slå opp sporingsnummeret. Her finner du mer informasjon om hva feilmeldingene kan bety.

Hva gjør jeg om feilmeldingen kommer fra en tjeneste?

Hvis feilmeldingen er fra tjenesten, kan dette bety at:

 • Informasjonen om Feide-brukeren er feil eller mangelfull
 • Brukeren ikke har tilgang til tjenesten

Hvis dette er noe du kan løse selv, gjør du det.

Hvis problemet gjelder for mange brukere fra samme skole, trinn, klasse eller har et annet mønster, kan dette være fordi det mangler eller er registrert feil informasjon på brukerne.

Dette kan føre til at brukerne får problemer med å benytte funksjoner, mangler tilganger, eller ikke får logget inn på tjenesten.

Sjekk hvilke attributter tjenesten henter om brukerne, og se om denne informasjonen er registrert korrekt på brukerne som opplever problemer. Brukeren kan sjekke informasjonen om seg selv på Feides innsynstjeneste. Se mer informasjon om dette lengre ned på denne siden.

Gjelder dette flere brukere, anbefaler vi deg å ta en datakvalitetssjekk av brukerkatalogen. Se hvordan du sjekker datakvaliteten

For organisasjoner som bruker et skoleadministrativt system, må informasjonen oppdateres eller endres der.

Hvis informasjonen som er registrert på brukeren er riktig og feilen ser ut til å være i tjenesten, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Noen tjenester er for eksempel ikke tilgjengelig for alle brukerne i en fylkeskommune, selv om de er aktivert for hele organisasjonen. Dette kan skje hvis én skole i fylkeskommunen har inngått avtale om å bruke en tjeneste, og ikke hele fylkeskommunen.

Gode verktøyer for feilsøking

Vi har en rekke verktøy for å hjelpe deg som Feide-administrator ved både problemer med innlogging og problemer relatert til informasjon registrert om brukeren. Se oversikten over hva feilmeldingene i innloggingen kan bety

Søk opp sporingsnummeret i feilmeldingen

Når en bruker ikke får logget inn, genereres et sporingsnummer under feilmeldingen. Med dette nummeret kan du undersøke hvorfor Feide-brukeren ikke får logget inn.

Hvordan søker jeg opp et sporingsnummer i en feilmelding?

Under «Oversikt»-fanen eller «Verktøy»-fanen i Feides kundeportal finner du «Slå opp sporingsnummer».

Der kan du søke opp sporingsnummeret som brukeren får under feilmeldingen i Feides innloggingsvindu. Dette hjelper deg med å finne årsaken til hvorfor innloggingen feiler.

Hvordan ser et sporingsnummer ut?

Et sporingsnummer har 10 tegn, og består av tall fra 0 til 9 og bokstaver fra A til F.

Hvor lenge er et sporingsnummer tilgjengelig?

Når du søker opp sporingsnummeret i Kundeportalen, vil feilmeldingen vises i inntil 14 dager. Etter dette vil ikke sporingsnummeret lenger gi treff i søkefeltet.

Hvordan tolker jeg sporingsnummer?

"Slå opp sporingsnummer i Feides Kundeportal, og få mer informasjon om hva feilen skyldes. Skjermbilde fra Feides Kundeportal"

Ved å søke opp sporingsnummeret i Feides kundeportal, kan du klikke på detaljer for å få mer informasjon om feilen.

"Detaljer om sporingsnummer til feilmelding i Feides kundeportal. Her vises både LDAP-feilkode og Windows-feilkode. Skjermbilde.

Når du klikker på detaljer, får du både LDAP-feilkode og Windows feilmelding. Her finner du en oversikt over Windows feilkoder og hva de betyr

For eksempel forteller feilmeldingen «Finner ikke brukeren i brukerkatalogen til [organisasjonsnavn]» enten at brukeren har oppgitt feil brukernavn eller at brukeren ikke lenger finnes i brukerkatalogen. Hvis organisasjonsnavnet i feilmeldingen er en annen organisasjon, har brukeren valgt feil tilhørighet når de har logget inn.

Feilmeldingen «Feil passord, passord utløpt eller sperret konto» betyr at brukeren har oppgitt riktig brukernavn, men at det er problemer med passordet. Dette kan være at personen har tastet inn feil passord, at passordet er utløpt eller at kontoen er sperret. En sperret konto kan komme av at vertsorganisasjonen har laget passordregler som f.eks. at kontoen sperres når en har skrevet feil passord tre ganger.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker mer informasjon om sporingsnummeret?

Har du behov for mer detaljert informasjon om hvorfor innloggingen feilet? Da kan du kontakte Feide på kontakt@sikt.no og oppgi sporingsnummeret.

Vi vil da sende deg loggen av innloggingen. OBS! Sporingsnummeret må være generert samme dag for at vi skal ha tilgang til denne loggen.

Hvis du ikke har mottatt sporingsnummer, kan du generere et slik:

 1. Åpne ny nettleser
 2. Gå inn på tjenesten brukerne prøver å logge inn på
 3. Gå til https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feil for å få generert en feilmelding

Bruk innsynstjenesten

Feide-brukere kan logge inn på Feides innsynstjeneste for å se om innloggingen fungerer, og i tillegg se om informasjonen om seg er korrekt.

Hvis informasjonen om brukeren er mangelfull eller feil, kan personen få problemer med innlogging eller problemer med å ta i bruk funksjonalitet i tjenester.

Hvordan sjekker jeg om feilen er innloggingen eller en tjeneste?

Feide-brukere kan logge inn på Feides innsynstjeneste for å se om innloggingen fungerer. Hvis brukeren får logget inn, er ikke feilen innloggingen i seg selv, men tjenesten.

Dette kan enten være at:

 • Informasjonen om Feide-brukeren er feil eller mangelfull
 • Brukeren ikke har tilgang til tjenesten
Hvordan sjekker jeg om informasjonen om brukeren er korrekt?

Under «Om meg» på Feides innsynstjeneste kan brukeren selv sjekke om informasjonen om seg er korrekt. Hvis informasjonen er mangelfull eller feil, vil brukeren kunne oppleve problemer med innlogging eller problemer med å ta i bruk funksjonalitet i tjenester.

Hva gjør jeg hvis informasjonen om brukeren er feil?

Er informasjonen feil, må dette rettes opp i brukerkatalogen, eller eventuelt i det skoleadministrative systemet som brukes. Hvis dere bruker en katalogleverandør, må dere ta kontakt med dem.

Test av sterk autentisering

Hvis organisasjonen bruker to-faktor på Feide-innlogging med godkjenningsklient eller SMS, må dette registreres på hver bruker. Får brukeren opp en feilmelding om at brukeren ikke støtter sterk autentisering, er det ikke satt opp riktig. Brukeren kan selv teste om to-faktor er satt opp på sin bruker her

Hvordan ser jeg om sterk autentisering er satt opp for en bruker?

Brukeren kan selv teste om to-faktor er satt opp ved å logge inn på Feides tofaktor-test

Hvis brukeren har satt opp to-faktor, vil du få opp «Two-factor authentication is working». I tillegg vil du se personlig ID hos vertsorganisasjonen (eduPersonPrincipalName) og Tillitsnivå for autentisering (eduPersonAssurance).

"Two-factor authentication is working! Skjermbilde"

Hvis ikke sterk autentisering er satt opp riktig, vil du få en feilmelding om at brukeren ikke støtter sterk autentisering. Les hvordan du kan feilsøke sterk autentisering i vår tekniske dokumentasjon

Hva gjør jeg om sterk autentisering ikke er satt opp riktig?

Hvis ikke sterk autentisering er satt opp riktig, vil du få en feilmelding om at brukeren ikke støtter sterk autentisering. Les hvordan du kan feilsøke feil i sterk autentisering her

"This user does not support two-factor authentication. Skjermbilde"

Legg ut driftsmelding

Har du problemer med spesifikke tjenester eller planlegger vedlikehold? Da er det mulig å legge ut en driftsmelding med informasjon til brukerne som vises på innloggingssiden før de logger inn. Dette kan forhindre unødvendige supporthenvendelser. Driftsmeldingene vises på Feides innloggingsside for alle organisasjonens brukere.

Hvordan legger jeg ut en driftsmelding?

Funksjonen for å legge til driftsmelding finner du både på “Oversikt” eller under “Verktøy” i Feides kundeportal (kunde.feide.no).

Her kan du legge inn ønsket tekst, lenke til mer informasjon og sette hvilket tidsrom driftsmeldingen skal være synlig.

"En driftsmelding vil ligge på innloggingssiden til Feide, og vises til alle som velger organisasjonens tilhørighet. Skjermbilde av driftsmelding."

Jeg har ikke tilgang til å legge ut driftsmelding. Hva gjør jeg?

Hvis du har problem med all innlogging med Feide inkludert Feides kundeportal, kan Feide registrere driftsmeldingen på vegne av organisasjonen.

Ta kontakt Feide på kontakt@sikt.no eller telefon til vårt servicesenter 73 98 40 40 ;innen våre åpningstider (sikt.no)

Se hvilken brukerinformasjon tjenestene henter

Dette verktøyet viser hvilken informasjon om brukerne som blir oversendt fra vertsorganisasjonen til ulike tjenester via Feide. Informasjonen sendes kun til de tjenestene du som Feide-administrator har aktivert. Hver tjeneste har en egen avtale med Feide som regulerer hvilken informasjon tjenesten mottar.

Hvordan ser jeg hvilken brukerinformasjon tjenestene henter?

Du får oversikt over hvilke tjenester som henter informasjonen du skal endre, i Feides kundeportal under «Verktøy».

Hva er viktig å tenke på når jeg endrer informasjon om flere brukere?

Når du skal endre informasjon (f.eks. brukernavn, organisasjonsnummer og domene) om flere brukere samtidig, er det viktig å gi beskjed til tjenesteleverandørene som bruker disse opplysningene. Da unngå du at brukerne mister tilgang til tjenester eller tilgang til innhold i ulike tjenester.

Sjekk datakvaliteten

God datakvalitet er nødvendig for at IT-systemer og digitale læremidler skal fungere optimalt. Ved å sjekke datakvaliteten får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen. Les mer om hvordan du sjekker datakvaliteten

Når bør jeg sjekke datakvaliteten?

Vi anbefaler å ta en jevnlig datakvalitetsjekk av brukerkatalogen for å unngå at brukere får problemer med å bruke tjenester med Feide-innlogging.

Det kan være lurt å ta en sjekk av datakvaliteten når:

 • Det er mange feil i Feides kundeportal
 • Det er tid for nytt skoleår
 • Du har fått mange henvendelser om feil
 • Du har fått en henvendelse fra tjenesteleverandør
 • Du skal aktivere en ny tjeneste

Les mer om hvordan du sjekker datakvaliteten

Hvordan sjekker jeg datakvaliteten?

Les mer om hvordan du sjekker datakvaliteten