Innføring av Feide

Det aller viktigste før innføring av Feide er å sette seg godt inn i hva som kreves av en vertsorganisasjon. For å innføre Feide må en vertsorganisasjon:

 • Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente.
 • Få på plass egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger. Les mer om de tekniske løsningene.

Når dere har fått en forståelse av hva som forventes så kan dere søke om å bli vertsorganisasjon. Fakturering starter ikke før vertsorganisasjonen er tilkoblet Feide. Oversikt over det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Slik blir dere vertsorganisasjon i Feide

Send inn søknad om å bli vertsorganisasjon i Feide.

Etter at Sikt har mottatt søknaden, vil dere få tilsendt en kontrakt. Dere må signere kontrakten og sende den til Sikt på følgende e-post: kontakt@sikt.no. Det er også mulig å sende kontrakten per post til: Sikt, postboks 5782 Torgarden, 7437 Trondheim.

Når dere har sendt inn søknaden til Sikt, er det lurt å starte arbeidet med brukerkatalogen med en gang. Å få tilbakemelding fra søknaden til Sikt tar normalt sett ikke veldig lang tid. Det er derimot tidkrevende å jobbe med oppsett og testing av brukerkatalogen. Derfor er det greit å komme i gang med dette så raskt som mulig. Se neste punkt.

Les gjennom kravene til en vertsorganisasjon.

Brukerkatalog må settes opp etter kravene til Feide. Dette må dere som organisasjon gjøre selv eller få hjelp av ekstern leverandør. For mindre organisasjoner kan det være krevende å gjøre dette selv, og mer informasjon om dette finner dere på lenkene under.

Relevant informasjon

Detaljer knyttet til brukerkatalogen

Se informasjon om tilkoblingen

Det er en rekke krav til organisasjoner som bruker Feide. Kravene kan oppsummeres i følgende to punkter:

 • Vertsorganisasjonen må etablere gode rutiner for å sikre at data og personopplysninger er oppdaterte og konsistente. Uten god datakvalitet risikerer vertsorganisasjonen at brukerne får problemer med å bruke tjenesten, ikke får tilgang til riktig innhold, funksjoner i tjenesten kan svikte eller at brukerne ikke får tilgang til tjenestene de skal bruke.
 • Vertsorganisasjonen må få på plass egnede tekniske løsninger som kan håndtere personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger.

Når brukerkatalogen er satt opp, skal dere gi beskjed om dette til Sikt på e-post til kontakt@sikt.no

Det som er viktig her, er informasjonen i Steg 1 - LDAP-test. Målet er at vi får kontakt med brukerkatalogen deres.

Hvis dere bruker en leverandør for å sette opp brukerkatalogen, kan leverandøren ta kontakt med oss for å teste og koble seg til brukerkatalogen deres.

Vi vil da gjøre en test av katalogen. Hvis testen er godkjent, kobler vi katalogen til Feide. På dette tidspunkt starter vi fakturering av løsningen.

Når brukerkatalogen er tilkoblet, er dere etablert som vertsorganisasjon og klar for å ta i bruk Feide-innlogging.

Vi sender informasjon og tilganger til Feides kundeportal (kunde.feide.no) til kontaktpersonene dere oppga i søknaden. Dere skal aktivere og administrere Feide-innlogging for brukerne i kundeportalen.

Mer info om kundeportalen.

Oppgradering av Feide for dere som ble vertsorganisasjon før 2020

Ved å oppgradere til nyeste versjon av Feide, får dere funksjonalitet som

 • datadeling
 • mobilpålogging med lengre innloggingssesjon
 • støtte for flere påloggingsvalg
 • støtte for tilgang på gruppedata uten at alle brukere er logget inn

Alle nye vertsorganisasjoner får automatisk den nyeste versjonen av Feide. For vertsorganisasjoner som ble koblet til Feide før 2020, må dette gjøre dette manuelt.

For å ta i bruk nyeste versjonen av Feide må dere:

 1. Ta kontakt med Sikt på kontakt@sikt.no, og be om oppgradering til nyeste versjon av Feide.
 2. Signere ny Feide-avtale og oppdatert databehandleravtalen.
 3. Oppgradere til versjon 2.0 av Feide-skjema. Er du usikker på hvilken versjon av Feide-skjema din organisasjon er på? Sjekk status for brukerkatalogen her (q.feide.no).
 4. Sørge for at kravene til sikker kommunikasjon med brukerkatalogene er oppfylt. Se krav til SSL/TLS-konfigurasjonen av LDAP-serverne tilknyttet Feide for mer informasjon (docs.feide.no).

Oppgraderingen vil ikke føre til nedetid eller påvirke bruken av tjenester med Feide-innlogging.