Kundeportalen

Kundeportalen brukes til administrasjon av Feide for utdanningsinstitusjoner som bruker Feide som innloggingsløsning og leverandører som tilbyr Feide-innlogging på sine tjenester.

Det er Feide-administratorene som administrerer Feide på vegne av sin organisasjon. I kundeportalen kan en Feide-administrator ved en vertsorganisasjon for eksempel bestemme hvilke tjenester som brukerne skal ha tilgang til Feide-innlogging, sjekke datakvaliteten og søke opp sporingsnummer hvis brukere har innloggingsproblemer.

Under finner du en innføring i bruk av kundeportalen for vertsorganisasjoner.

Logg inn i kundeportalen

Logg inn

Feides kundeportal finnes på kunde.feide.no

Velg innlogging med Feide og logg inn med Feide-brukeren din.

Hvis du ikke får tilgang til kundeportalen, er du ikke registrert som Feide-administrator ved vertsorganisasjonen din. Se hvordan du blir Feide-administrator.

Oversikt

Det første som møter deg når du logger inn i kundeportalen, er oversiktssiden med de mest brukte funksjonene.

På oversiktssiden ligger det hurtiglenker til de mest brukte funksjonene i kundeportalen: aktivere en ny tjeneste, se innloggingsstatistikk og legge til driftsmeldinger.

Hvis du er Feide-administrator for flere vertsorganisasjoner, trykker du på navnet på vertsorganisasjonen øverst i høyre hjørne og velger hvilken organisasjon du ønsker å gjøre endringer for.

Tjeneste-fanen

Administrasjon av tjenester med Feide-innlogging gjøres i kundeportalen under fanen “Tjenester” i menyen. Der vises en oversikt over hvilke tjenester som er aktivert for din organisasjon.

Tjenesteoversikten

Tjenesteoversikten viser en oversikt over hvilke tjenester som er aktivert for din organisasjon.

For å se mer informasjon om tjenester som allerede er aktivert og tilgjengelig for brukerne, trykk på navnet til tjenesten.

For å aktivere en ny tjeneste, trykk “Aktiver en ny tjeneste”.

Noen vertsorganisasjoner er også leverandører av tjenester med Feide-innlogging. Under “Tjenester” og fanen “Leveres av organisasjonen” kan du se en oversikt over tjenester som din organisasjon leverer. Dersom dere ikke leverer noen tjenester med Feide-innlogging, vil siden være tom.

Tjenestevisningen

I tjenestevisningen får du mer informasjon om tjenesten, mulighet til å administrere tilgang til tjenesten og se støtteverktøy for å vurdere informasjonssikkerhet og universell utforming av tjenesten.

Om tjenesten

Under Om tjeneste får du

Administrasjon

Under Administrasjon kan gjøre følgende:

Redigere tjenesteaktivering

For organisasjoner i grunnopplæringen er det mulig å administrere hvilke skoler som skal ha tilgang til en tjeneste. Der kan du gi nye skoler tilgang og fjerne tilganger for skoler som ikke ønsker å benytte tjenesten lengre. Hvis du ønsker å deaktivere hele tjenesten, kan du gjøre det nederst på siden.

Er tjenesten aktivert på skolenivå vil ikke brukere som ikke er registrert på en organisasjonsenhet få tilgang til tjenesten. Hvis organisasjonsnummeret for skolen ikke samsvarer med det i nasjonale registrene vil ingen brukere fra skolen få logget inn. Les mer hva du må sjekke før du aktiverer en tjeneste på skolenivå

Administrere sterk autentisering

Administrere hvilke brukere som skal benytte sterk autentisering på tjenesten.

Hvis dere benytter sterk autentisering, kan du aktivere dette for tjenesten der.

Deaktivere tjeneste

Det er også mulig å deaktivere tjenesten nederst på denne siden.

Informasjonssikkerhet

Under Informasjonssikkerhet kan du se og laste ned en leverandørerklæring. Hensikten med erklæringen er å være et hjelpemiddel som forenkler dialogen mellom tjenesteleverandør og vertsorganisasjon. Erklæringen er et sett med standardspørsmål som tjenesteleverandør kan besvare. Spørsmålene er knyttet til sikkerhet og personvern, og baserer seg på KiNS og KS SkoleSec sine ressurser i prosessen til risikovurderingsarbeid.

Du kan kun laste ned leverandørerklæringen hvis den er fylt ut av tjenesteleverandøren. Hvis spørsmålene er markert i gult betyr det at erklæringen er ubesvart, og du vil ikke kunne laste den ned.

Les mer om leverandørerklæring

Universell utforming

Under Universell utforming kan du se og laste ned Underlag for tilgjengelighetserklæring. Denne erklæringen kan private tjenesteleverandører fylle ut for sine tjenester i Feide kundeportalen hvor de vurderer tjenestene opp mot kravene om tilgjengelighet og universell utforming.

Vertsorganisasjoner henter ut denne informasjonen, og kan bruke det som utgangspunkt i sin tilgjengelighetserklæring som leveres til uutilsynet via uustatus.no.

Offentlig tjenesteleverandører kan legge inn lenken for tilgjengelighetserklæring som de har registrert på uustatus.no

Du kan kun laste ned tilgjengelighetserklæring hvis den er fylt ut av tjenesteleverandøren. Hvis spørsmålene er markert i gult betyr det at erklæringen er ubesvart, og du vil ikke kunne laste den ned.

Les mer om underlag for tilgjengelighetserklæring

Aktivere en ny tjeneste

Alle tjenester som behandler personopplysninger, må ha en databehandleravtale eller en datautvekslingsavtale mellom vertsorganisasjonen (dataeier) og tjenesteleverandør(databehandler). I tillegg må vertsorganisasjonen gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerheten i tjenesten.

Dette må gjøres direkte mellom partene og Feide er ikke involvert part. Les mer om vertsorganisasjoners plikter

Det er vanskelig å lage en tjeneste som ikke behandler noen personopplysninger. Dette betyr i praksis at det må inngås en databehandleravtale eller datautvekslingsavtale med alle tjenestene en vertsorganisasjon benytter. Selv om tjenesten ikke henter personopplysninger gjennom Feide, kan det hende at tjenesten fortsatt behandler personopplysninger for eksempel data som brukeren produserer lokalt i tjenesten.

Først når vertsorganisasjonen har vurdert at det er forsvarlig å ta tjenesten i bruk og inngått en databehandleravtale eller datautvekslingsavtale, kan tjenesten aktiveres og tas i bruk.

For å gi brukerne i din organisasjon tilgang til en tjeneste med Feide-innlogging, følg fremgangsmåten under:

 1. Trykk “Aktiver en ny tjeneste" under “Tjenester”-fanen.
 2. Søk etter tjenesten du ønsker å aktivere. Du kan søke etter både navnet på tjenesten og navnet på tjenesteleverandøren. Hvis det er en internasjonal tjeneste, må du krysse av for eduGAIN.
 3. Trykk på navnet til tjenesten du ønsker å aktivere.
 4. Vi anbefaler at du sjekker om informasjon som tjenesten henter, faktisk er registrert på brukerne.

  Hvilken informasjon som tjenesten henter gjennom Feide-innloggingen, står i tjenestevisningen under «Om-fanen». Du sjekker hvilken informasjon som ikke er registrert på brukerne ved å ta en datakvalitetssjekk av brukerkatalogen. Les mer om hvordan du tar en datakvalitetssjekk

 5. Hvis organisasjonen har fått tilgang til tjenesten, kan du trykke på knappen “Aktiver denne tjenesten”. Hvis det står «Ikke aktiveringstilgang», har ikke organisasjonen fått tilgang til å aktivere tjenesten. Da må du ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få aktiveringstilgang. Dette gjøres utenfor Feide. Tjenesteleverandør kan oppgi en lenke for tjenesten. Denne vises til venstre i menyen i tjenestevisningen for tjenesten.
 6. For å aktivere tjenesten trykk på «Aktiver for organisasjonen» eller «Aktiver for enkelte skoler». Organisasjoner i grunnopplæringen kan aktivere tjenesten for enkelte skoler. Hvis du ønsker å aktivere tjenesten for hele organisasjonen, men får kun valg enkelte skoler, må tjenesteleverandøren gi deg aktiveringstilgang for hele organisasjonen. Hvis du aktiverer tjenesten på skolenivå, vil ikke brukere som ikke har registrert en organisasjonsenhet få tilgang til tjenesten. Hvis organisasjonsnummeret for skolen ikke samsvarer med nasjonale registrer, vil ingen brukere fra skolen få logget inn. Les mer hva du må sjekke før du aktiverer en tjeneste på skolenivå

Levere tjenester med Feide-innlogging

Noen vertsorganisasjoner er også leverandører av tjenester med Feide-innlogging. Under “Tjenester” og fanen “Leveres av organisasjonen” vises en oversikt over tjenester som din organisasjon leverer. Dersom dere ikke leverer noen tjenester med Feide-innlogging, vil siden være tom.

Før du kan begynne å registrere en tjeneste, må du godkjenne Feides brukervilkår nederst på siden under “Organisasjon”.

For mer informasjon om hvordan du registrerer en ny tjeneste organisasjonen selv er leverandør av, se vår tekniske dokumentasjon

Organisasjonsfanen

Fanen “Organisasjon” gir en kort oversikt over din organisasjon i Feide.

Feide-administratorer: Legge til, oppdatere eller fjerne administratorer

Under “Kontaktpersoner” finner du en oversikt over hvem som er Feide-administratorer i din organisasjon. Her kan du også fjerne og legge til nye administratorer. Pass på at detaljene om hvem som er administrator til enhver tid er oppdatert.

Slik legger du til en ny administrator:

 1. Trykk “Endre” under “Kontaktpersoner”
 2. Velg “Ny kontaktperson”
 3. Opprett brukeren med Feide-brukernavnet til den nye administratoren.

Som Feide-administrator kan du også gi ulike typer roller til andre i organisasjonen. De kan da få muligheten til å administrere tjenester og datakilder.

Endre informasjon om organisasjonen

Ønsker du å endre eller legge til ny informasjon om organisasjonen, trykk “Endre” under “Informasjon om vertsorganisasjonen”.

Hvis du legger til eller endrer kontaktpunktet for brukerstøtte, er det viktig at du tenker over hvordan dere ønsker å bli kontaktet av sluttbrukere om for eksempel glemt passord, problemer med innlogging eller andre Feide-relaterte spørsmål. Adressen dere oppgir vises på feide.no/brukerstotte og Feides innloggingsvindu under “Glemt brukernavn eller passord?”

Det er ikke anbefalt å legge til enkeltpersoners e-postadresser, men heller en fellesadresse som flere personer besvarer, for eksempel til lokal IT-support i organisasjonen.

Administrere innloggingsmetoder

Dette gjør det mulig å autentisere med eksterne påloggingsleverandører som Azure AD, hvor brukeren logger inn med sin Microsoft-arbeids- eller skolekonto eller logger inn med ID-porten hvor brukeren kan logge inn med for eksempel Bank-ID eller MinID.

Ved å delegere autentisering til en ekstern påloggingsleverandør har brukeren fortsatt en fullstendig Feide-pålogging med all informasjon knyttet til brukerens Feide-konto. Fordelen med dette er at organisasjonen ikke trenger å administrere flere autentiseringsløsninger med ulike brukerkontoer.

Det er Feide-administratoren som i kundeportalen administrer hvilke påloggingsmetoder organisasjonens brukere skal kunne velge i Feides påloggingsvindu. Dette gjøres ved å trykke på «Rediger» under “Innloggingsmetoder”.

Du må kun slå på innloggingsmetoder som organisasjonens sluttbrukere kan benytte, hvis ikke får brukerne problemer med å logge inn. Les mer om hvordan du redigerer innloggingsmetoder i vår tekniske dokumentasjon

Administrere sterk autentisering

Det er Feide-administratoren som i kundeportalen administrer hvilke tjenester som har behov for sterk autentisering og hvilke brukere som må logge inn med sterk autentisering for å få tilgang til tjenesten. Du kan enten kreve at alle brukere skal logge inn med sterk autentisering, alle ansatte eller enkeltbrukere som er definert i organisasjonens brukerkatalog.

For å ta i bruk sterk autentisering i Feide, må dette først bestilles i kundeportalen. Når dere har signert og sendt Sikt avtalen, gir vi dere tilgang. Dere må selv sette opp metoden dere ønsker å benytte, oppfylle de tekniske kravene og velge hvilke tjenester som skal benytte sterk autentisering.

For å aktivere sterk autentisering, gå til den aktuelle tjenesten under “Tjenester”-fanen eller “Sterk autentisering” under “Organisasjon”-fanen. Merk at for de tjenestene dere velger skal ha sterk autentisering, vil det ikke være mulig å logge på for brukere som ikke har satt nødvendige attributter i Feide-katalogen.

Vær derfor helt sikre på at alt er klart før dere aktiverer, slik at ingen brukere får utilsiktede problemer. Test om sterk autentisering fungerer ved at brukeren logger seg her

Les mer om sterk autentisering i Feide

Fusjonsløsning

Når to vertsorganisasjoner slår seg sammen, vil det i en overgangsperiode være behov for å håndtere identiteter fra både tidligere og ny organisasjon i ulike systemer. Dette har Feide laget en løsning for.

Statistikk-fanen

Under fanen "Statistikk" finner du oversikt over antall innlogginger med Feide både med og uten tofaktorautentisering. Her er det mulig å filtrere på periode og fordele dem på organisasjonsenhet/skole og tjenester.

Verktøy-fanen

Under Verktøy-fanen finner du en rekke verktøy for å hjelpe deg som Feide-administrator ved både problemer med innlogging og problemer relatert til informasjon registrert om brukeren.

Legg til driftsmelding

Har du problemer med spesifikke tjenester eller planlegger vedlikehold? Da er det mulig å legge ut en driftsmelding med informasjon til brukerne som vises på innloggingssiden før de logger inn. Dette kan forhindre unødvendige supporthenvendelser. Driftsmeldingene vises på Feides innloggingsside for alle organisasjonens brukere.

Funksjonen for å legge til driftsmelding finner du både på “Oversikt” eller under “Verktøy”.

Her kan du legge inn ønsket tekst, lenke til mer informasjon og sette hvilket tidsrom driftsmeldingen skal være synlig.

Hvis du har problemer med all innlogging med Feide, inkludert Feides kundeportal, kan Feide registrere driftsmeldingen på vegne av organisasjonen.

Ta kontakt på kontakt@sikt.no eller på telefon til vårt servicesenter 73 98 40 40 innen våre åpningstider.

Søke opp sporingsnummer

Når en bruker ikke får logget inn, genereres et sporingsnummer under feilmeldingen. Med dette nummeret kan Feide-administratoren undersøke hvorfor Feide-brukeren ikke får logget inn.

Når du søker opp sporingsnummeret, vises feilmeldingen Feide mottar fra brukerkatalogen eller vertsorganisasjonen. Hvis sporingsnummeret er over 14 dager gammelt eller feilen ikke er dokumentert, vil det ikke gi treff.

Har du behov for detaljert informasjon om hvorfor innloggingen feilet, kontakt Feide på kontakt@sikt.no og oppgi sporingsnummeret. Vi vil da sende deg loggen av innloggingen.

Les mer om hvordan du som Feide-administrator kan benytte sporingsnummer som verktøy for feilsøking ved innloggingsproblemer

Feil i brukerkatalogen

Feilprosenten som vises i kundeportalen på “Oversikt” og på q.feide.no er basert på innloggingene de siste syv dagene, ikke hele katalogen.

Denne prosenten angir antall innlogginger som returnerer data som ikke validerer. Det betyr ikke nødvendigvis at brukeren ikke får logget inn – det kan også være brukere som mangler informasjon eller har data i feil format.

Hvis du ønsker en rapport over alle feilene i organisasjonskatalogen, klikk på “Kjør en sjekk av brukerkatalogen” over feillisten på samme side.

Les mer om hvordan du tar en datakvalitetssjekk

Se brukerinformasjon i tjenester

Dette verktøyet viser hvilken informasjon om brukerne som blir oversendt fra vertsorganisasjonen til ulike tjenester via Feide. Informasjonen sendes kun til de tjenestene administratoren har aktivert, og hver tjeneste har egen avtale med Feide som regulerer hvilken informasjon tjenesten mottar.

Dette verktøyet kan benyttes for å få oversikt over tjenester som må varsles hvis organisasjonen endrer informasjon som for eksempel brukernavn, organisasjonsnummer og domene.

Les om hva som er viktig å tenke på når du endrer informasjon om flere brukere

Kundeportalen fornyes og forbedres

Sikt jobber med å forbedre kundeportalen og gjøre den mer brukervennlig. Prosjektet startet høsten 2019 og endringer har siden da blitt rullet ut fortløpende.

Les mer om kundeportal-prosjektet og hvilke forbedringer som er planlagt her