Søknad vertsorganisasjon

Vi trenger EHF-informasjon på grunn av fakturering for bruk av Feide.

Kontaktperson for avtalen

Vi trenger denne på grunn av digital signering av avtaler

Teknisk kontaktperson

Administratorer i feide

Følgende individer hos den tilknyttede institusjon er administrator og kan endre hvilke tjenester som institusjonen ønsker skal anvende Feide autentisering og/eller hvilke attributter disse skal anvende. Feltene for administratorer i Feide trenger ikke fylles ut dersom dette ikke er klart på søknadstidspunktet.

Brukerstøtte

Oppgi minst ett kontaktpunkt hvor sluttbrukerne hos organisasjonen kan henvende seg for å få hjelp med innloggingsproblemer. Dette må være en e-postadresse, en URL til en nettside eller et telefonnummer. Det bør helst ikke være e-postadresser eller telefonnummer til enkeltpersoner.