Søknad vertsorganisasjon

(Organisasjonsnummer fra Brønnøysundsregistrene.)

Institusjonen har etablert en autentiseringstjeneste (AT) i henhold til Feides spesifikasjoner, og har gjort de nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger i institusjonens AT er korrekte, og til enhver tid holdes oppdatert.

 

Følgende informasjon bes lagt inn i tilknytningskontraktens vedlegg 3:

Kontaktperson for avtalen:

 

Tekniske henvendelser rettes til:

 

Følgende individer hos den tilknyttede institusjon er administrator og kan endre hvilke tjenester som institusjonen ønsker skal anvende Feide autentisering og/eller hvilke attributter disse skal anvende (feltene med Feide-navn fylles ikke ut dersom dette ikke er klart på søknadstidspunkt):

 

Dersom søknaden gjelder en kommune, og kommunen deltar i et samarbeid med flere andre kommuner, er det fint om vi får en oversikt over hvilke kommuner som deltar i samarbeidet.