Datakvalitetssjekk

Ved å sjekke datakvaliteten får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen.

Se på feilprosenten i brukerkatalogen

Du kan sjekke datakvaliteten ved å se på feilprosenten på de som har logget inn med Feide de siste syv dagene. Dette tallet finner du i:

  1. Kundeportalen til Feide > "Oversikt" > "Feil i brukerkatalog"
  2. q.feide.no

Dette er en indikator for hvordan det står til med datakvaliteten i brukerkatalogen.

Feilprosenten viser kvaliteten for de som har logget inn de siste syv dagene, ikke hele katalogen. Feil kan komme av at brukeren ikke får logget inn, det mangler informasjon om brukeren, eller at data som er registrert er i feil format.

Kjør en sjekk av brukerkatalogen

Du kan også kjøre en sjekk av alle brukerne i brukerkatalogen.

Dette gjøres ved å:

  1. Gå til "Oversikt" i kundeportalen
  2. Trykk på "Se feil i brukerkatalog"
  3. Trykk på "Kjør en sjekk av brukerkatalogen"

I rapporten får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen.

OBS! Ved å trykke "Show" under en feilmelding, får du bare oversikt over de 10 første brukerne med denne feilen. Ønsker du å se flere brukere, kan du endre antallet i feltet "User limit (optional)" før du kjører rapporten.

Hva betyr feilmeldingene i datakvalitetssjekken?

I rapporten fra sjekken av brukerkatalogen får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen.

NB! Det er ikke alle feil som det generer feilmeldinger i datakvalitetsjekken. Det er derfor viktig å sjekke format og beskrivelsene av attributtene i Feides informasjonsmodell hvis du får tilbakemeldinger om problemer eller at feilinformasjon er registrert.

Hvilke brukere har feil?

Det kan være vanskelig å rette opp feilene i datakvalitetsjekken uten å vite hvilke brukere sin informasjon som må oppdateres.

Ved å trykke på “show” under feilmeldingen, får du brukernavn og/eller navn på de 10 første brukerne.

OBS! Ønsker du å se flere brukere, kan du endre antallet i feltet "User limit (optional)" før du kjører rapporten.

Hvis hver enkelt skole hos en vertsorganisasjon registrerer informasjon om brukere, må du trykke på hver enkelt bruker for å sjekke skoletilhørighet. Ved å trykke på brukeren får du oversikt over all informasjonen som er registrert på den enkelte brukeren.

Skoletilhørighet for brukeren er registrert på attributtet “eduPersonOrgUnitDN".

Hvilke feil er det som ikke generer feilmeldinger?

Ingen feilmeldinger i rapporten betyr ikke nødvendigvis at organisasjonen har bra datakvalitet. Ikke alle feil genererer feilmeldinger i rapporten, fordi ikke alle feil blir oppdaget med en datakvalitetsjekk.

Det er bare to feil som genererer feilmeldinger

  • Informasjon som er obligatorisk å registrere
  • Informasjon som er registrert med feil format

Det er derfor viktig at du sjekker format og beskrivelsene av attributtene i Feides informasjonsmodell hvis du får tilbakemeldinger om problemer eller at feilinformasjon er registrert. 

Gjennom innsiktsprosjektet for grupper i grunnopplæringen kom det frem at ikke alle feil generer feilmeldinger i datakvalitetsjekken.

Feide innfører flere sjekker i rapporten etter hvert som det er behov og ressurser. Noen sjekker er vanskeligere å implementere, siden det handler om å sammenligne informasjon på forskjellige attributter. Dette er noe som datakvalitetsjekken ikke støtter i dag.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er i tett dialog med Utdanningsdirektoratet og prioriteringsrådene for å prioritere hvilke tiltak for å gjøre det enklere å opprettholde god datakvalitet.

Hvordan sjekker jeg opp feil som ikke genererer feilmeldinger?

For å unngå at brukere opplever problemer med å bruke tjenester, anbefaler vi at du i tillegg til å rette opp feilmeldingene i datakvalitetssjekken også ser gjennom punktene i Sjekkliste for god datakvalitet.

I denne sjekklista finner du de mest alvorlige feilene som ikke blir fanget opp av datakvalitetsjekken, og som kan føre til problemer for brukerne.

Oppfordre brukerne til å sjekke informasjonen

Siden Feide-administratorer ikke har tilgang til å se alle data om sluttbrukere, er det lurt å be brukeren sjekke dette selv.

I Feides Innsynstjeneste får sluttbrukeren oversikt over all informasjon som en vertsorganisasjon har lagret om seg. Der kan sluttbrukeren selv sjekke at informasjonen er korrekt, og slik unngå at feilregistrert eller manglende data skaper problemer.

På denne måten blir det enklere for deg som Feide-administrator å sikre god datakvalitet.

Sjekk hvilken informasjon som ikke er registrert i brukerkatalogen

Det er ikke all informasjon i Feides informasjonsmodell som er obligatorisk å registrere, noe informasjon er anbefalt eller valgfri.

Det er også forskjell på hvilken informasjon som er obligatorisk å registrere for høyere utdanning og for grunnopplæring.

For eksempel er det valgfritt å registrere organisasjonsenhet for høyere utdanning, men det er obligatorisk å registrere for grunnopplæringen.

Du som Feide-administrator kan sjekke hvilken informasjon som er registrert på brukerne i vertsorganisasjonen ved å ta en datakvalitetsjekk.

Oversikt over andel brukere i organisasjonen som har registrert forskjellige attributter finner du øverst i datakvalitets-rapporten under "User attributes".

"Liste over User attributes fra datakvalitets-testen. Skjermbilde"

Hvis ingen brukere har registrert informasjon som er anbefalt eller valgfri, vil du ikke se attributtene i listen.

For eksempel, hvis attributtet preferredLanguage for foretrukket språk ikke er registrert på noen brukere i katalogen, vil det heller ikke dukke opp oversikten i rapporten.

Hvis det er attributter med informasjon som du må registrere på brukerne, vil du se en feilmelding nederst i rapporten.

"Feilmelding for manglende eller feilregistrert informasjon på brukere. Skjermbilde"

Ulike tjenester vil trenge ulik informasjon om brukerne for å fungere. For å hindre at sluttbrukerne får problemer med å bruke en tjeneste, anbefaler vi deg å registrere all informasjon som tjenesten vil hente ut.

Før du aktiverer en tjeneste, anbefaler vi deg også å sjekke hvilken informasjon tjenesten trenger for å fungere.