Gi roller i kundeportalen som Feide-administrator

Som Feide-administrator kan du i kundeportalen gi roller til andre personer for en spesifikk tjeneste eller en spesifikk datakilde.

Rollene gir personene ulike tilganger og muligheter for å administrere tjenester og datakilder som bruker Feide, på vegne av organisasjonen deres.

Se hvilke roller personer kan ha i kundeportalen og hva rollene innebærer.

Slik gir du ut roller i kundeportalen

Feide-administratorer gir roller til andre i kundeportalen. Her finner du en beskrivelse av hvordan du gir og administrerer roller i kundeportalen.

Legg til brukere

For å gi roller til andre må personene være brukere i kundeportalen.

Slik legger du til brukere:

  • Gå til «Organisasjon» i hovedmenyen og så til «Brukere og roller». Velg «Administrer brukere».
  • Sjekk om du finner brukeren i listen over brukere.
  • Hvis brukeren ikke ligger i listen, må du trykke på knappen «Legg til bruker» og følge instruksjonene.

Gi rollene tjeneste-administrator og datakilde-administrator til andre

Som Feide-administrator kan du gi rollene tjeneste-administrator og datakilde-administrator til andre som har bruker i kundeportalen.

Slik gir du ut roller til andre:

  1. Gå inn på den spesifikke tjenesten eller datakilden som personen skal få tilgang til.
  2. Gå inn på redigeringssiden til tjenesten eller datakilden og velg fanen «Roller».
  3. Finn personen som skal få en rolle og velg hvilken rolle personen skal ha.

Se hvilke roller personer kan ha i kundeportalen.

Gi rollen Feide-administrator

Som Feide-administrator kan du gi rollen Feide-administrator til andre som har bruker i kundeportalen.

Slik gir du ut Feide-administrator-rollen til andre

Endre roller på brukere som har rollen som Feide-administrator fra før

Du kan gi en begrenset rolle som tjeneste-administrator eller datakilde-administrator til personer som er Feide-administratorer i dag.

Hvis personen ikke skal fortsette å ha rollen som Feide-administrator, må du fjerne rollen manuelt.

Følg ett av disse to alternativene for å fjerne rollen som Feide-administrator:

Alternativ 1 – fjern bare rollen som Feide-administrator:

Slik fjerner du rollen som Feide-administrator

Personen har nå ikke rollen som Feide-administrator lengre.

Du kan nå gi andre roller til den personen, som for eksempel rollen som tjeneste-administrator eller datakilde-administratorer. Har du tidligere gitt personen rollen som tjeneste-administrator eller datakilde-administrator, er det bare disse rollene personen har nå.

Alternativ 2 – fjern alle roller:

  • Gå til «Brukere og roller» og velg «administrer brukere».
  • Der ser du en liste med navn på brukerne i organisasjonen din. Til høyre i listen er det en valgmeny (tre prikker). I valgmenyen velger du «Fjern alle roller».

Personen har nå ingen roller i organisasjonen lengre. Dette betyr også at personen har mistet rollen som eventuell tjeneste-administrator eller datakilde-administrator om du har gitt personen disse rollene tidligere.

Skal personen eventuelt ha rollen som tjeneste-administrator eller datakilde-administrator, må du gi personen disse rollene på nytt.

Se hvilke roller en person har

Du kan se hvilke roller de ulike personene i organisasjonen din har.

Gå til «Organisasjon» i hovedmenyen og velg «Brukere og roller». Der ser du en liste med navn på brukerne i organisasjonen din. Til høyre i listen er det en valgmeny (tre prikker). I valgmenyen får du to valg:

  • «Fjern alle roller»
  • «Deaktiver bruker»

Du må velge enten «Fjern alle roller» eller «Deaktiver bruker» for å se hvilke roller personen har. Du vil ikke fjerne rollene eller deaktivere brukeren med en gang du velger ett av de to alternativene. Du vil få opp et vindu som sier hvilken rolle personen har.

Har du ikke brukt kundeportalen til Feide tidligere?

Hvis du ikke har brukt kundeportalen til Feide tidligere, må du logge deg inn før du kan administrere Feide på vegne av organisasjonen din.

Slik logger du deg inn:

Om du skal ha rollen som tjeneste-administrator, datakilde-administrator eller Feide-administrator, må en annen Feide-administrator ha gitt deg denne eller disse rollene.