Informasjonsmodell

Feides informasjonsmodell beskriver hvilke krav Feide stiller til struktur på data i vertsorganisasjonenes LDAP-katalog, og definerer hvilke av attributtene fra norEdu*-spesifikasjonen som er obligatoriske og anbefalte for vertsorganisasjoner tilknyttet Feide.

Informasjonsmodell for grunnopplæringen og høyere utdanning finnes her

Krav til en vertsorganisasjon