Enklere for sluttbruker

Feides fusjonsløsning er først og fremst laget for å forenkle sluttbrukerens hverdag. I en overgangfase kan det være at både gammel og ny brukerkonto må benyttes for å få tilgang til ulike tjenester - rent teknisk.

Sluttbrukeren trenger bare å tenke på den nye brukerkontoen: I alle påloggingsvinduer er det ny institusjon som skal velges og nytt brukernavn og passord som skal skrives inn.

Den eneste forskjellen som sluttbrukeren vil merke, er at han eller hun i noen tilfeller får opp dette vinduet:  

Skjermbilde: Brukeren får to alternativer mellom brukerkontoer hen kan logge inn med

Dette vinduet dukker opp etter innlogging når både den gamle og den nye institusjonen har Feide-pålogging på tjenesten. I starten etter fusjonen vil dette gjelde flere tjenester, men etterhvert vil det bli færre og færre tjenester dette gjelder for.