Prioriteringsråd for Feide i grunnopplæringen

Oppgaver

Prioriteringsrådet er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet.

Rådet skal: 

 • Bidra i arbeid med Feides langsiktige strategier. 
 • Være en høringsinstans for foreslåtte endringer i Feide som berører grunnopplæringen. 
 • Prioritere endringsønsker fra sektoren. 
 • Ta opp spørsmål knyttet til drift og utvikling av Feide både av teknisk, funksjonell og organisatorisk karakter. 

Organisering

Prioriteringsrådet består av 6 representanter fra vertsorganisasjoner i Feide, 1 representant fra KS og 2 representanter fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for sekretariatsfunksjon og møteledelse. Det skal føres referat fra møtene for godkjenning i neste møte i rådet. 

Oppnevnelse av representanter i prioriteringsrådene skjer for to år om gangen, med mulighet for forlengelse inntil 2 år. Representanter oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. Prioriteringsrådet har forslagsrett på nye representanter.

Prioriteringsrådets deltakere

 • Kathrine Solstrand, Utdanningsdirektoratet
 • Sindre Gusfre Berge, Utdanningsdirektoratet
 • Lene Karin Wiberg, KS
 • Brian Jørgensen, Oslo kommune
 • Inge Strømmen, Bergen kommune
 • Jon Skriubakken, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Viggo Fedreheim, Narvik kommune

Møter og referater

Oversikt over kommende og tidligere møter i prioriteringsrådet samt referater finner du her

Kontakt

For henvendelser til prioriteringsrådet, ta kontakt på prirad-go@feide.no