Underleverandører

Feide benytter underleverandører for å kunne levere og administrere tjenesten. Disse er underleverandører:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Org.nr.: 974 767 880

Adresse: Høgskoleringen 1  , 7034 TRONDHEIM

Behandlingssted: Norge

Beskrivelse av behandling:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av det tekniske utstyret.

Universitetet i Oslo (UiO)

Org.nr.: 971 035 854

Adresse: Problemveien 7 ,  0371 OSLO

Behandlingssted: Norge

Beskrivelse av behandling:

Universitetet i Oslo (UiO) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr og drift av applikasjoner som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten.

Telecom Italia Sparkle S.P.A.

Org.nr.: 05305181009

Adresse: Viale Parco De’ Medici 61, 00148 ROMA, ITALY

Behandlingssted: Sverige

Beskrivelse av behandling:

Amazon AWS benyttes, gjennom GEANTs IaaS-rammeavtale med TI Sparkle, til fysisk hosting av teknisk utstyr og plattformtjenester som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av applikasjonene.

Senest oppdatert 28.01.2021

Gjelder for databehandleravtale datert før 28.01.21

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av det tekniske utstyret.

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Oslo (UiO) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr og drift av applikasjoner som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten.

Telecom Italia Sparkle S.P.A.

Amazon AWS benyttes, gjennom GEANTs IaaS-rammeavtale med TI Sparkle, til fysisk hosting av teknisk utstyr og plattformtjenester som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av applikasjonene.

Seinest oppdatert 10.01.2019