Feide ekspertråd

Feide ekspertråd er et faglig forum for avklaring av utfordringer knyttet til bruk, forvaltning, videreutvikling og nyutvikling av Feide. Ekspertrådet er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet.

Dette skal rådet gjøre

Feide ekspertråd skal

 • motta og behandle innmeldte behov til Feide-tjenesten før videre prioritering og behandling hos digiOppvekst
 • drøfte anvendelsestekniske spørsmål knyttet til bruk av Feide og tilknyttede systemer og tjenester
 • kunne gi innspill til digiOppvekst knyttet til forbedringstiltak eller videreutvikling av Feide
 • gi avklaringer på innmeldte ønsker, behov og ideer fra digiOppvekst
 • være en høringsinstans for forhold som berører bruk av Feide i grunnopplæringen
 • bidra til utprøving og pilotering av funksjonalitet om mulig

Slik er ekspertrådet organisert

Feide ekspertråd består av et utvalg av representanter fra vertsorganisasjoner i Feide, én representant fra digiOppvekst-utvalget og to representanter fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for sekretariatsfunksjon og møteledelse.

Medlemmene i Feide ekspertråd dekker ulike typer av vertsorganisasjoner fra grunnopplæringen. Medlemmene har operativt ansvar eller erfaring i hvordan Feide brukes. I tillegg har de kompetanse og erfaring knyttet til problemstillingene som dukker opp i forbindelse med digitalisering i grunnopplæringen, som for eksempel bruk og anskaffelse av digitale læremidler, personvern, universell utforming og systemintegrasjoner.

KS har en observatørrolle og deltar ut fra kapasitet. Sikt, KS og Utdanningsdirektoratet kan stille med flere observatører.

Oppnevnelse av representanter i Feide ekspertråd skjer for tre år om gangen, med mulighet til forlengelse. Representanter oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. Feide ekspertråd har forslagsrett på nye representanter.

I løpet av året skal ekspertrådet ha fire møter, der ett av dem er fysisk. Ellers er det møter etter.

Deltakere i ekspertrådet

 • Inge Strømmen, Bergen kommune
 • Marit Mathiassen, Bømlo kommune
 • Sigmund Brenna, Fredrikstad kommune
 • John Arild Horve, IKT-Agder
 • Viggo Fedreheim, Narvik kommune
 • Olav Åse, Norges Toppidrettsgymnas
 • Brian Jørgensen, Oslo kommune
 • Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune
 • Leif Cato Larsen, Trondheim kommune
 • Lene Karin Wiberg, KS
 • Amund Junge, Time kommune
 • Alexander Joyce, Vestfold fylkeskommune
 • Sigrid Lian, Sikt
 • Snorre Løvås, Sikt
 • Hildegunn Vada, Sikt
 • Ivar Skamsdalen Larsen, Utdanningsdirektoratet, Digitale fellesløsninger
 • Kjartan Müller, Utdanningsdirektoratet, Avdeling for digitale fellesløsninger i grunnopplæringen
 • Rune Nordang, Utdanningsdirektoratet, Avdeling for digitale fellesløsninger i grunnopplæringen