Tidligere arrangementer

Utdanningsdirektoratet og Sikt holder jevnlig samlinger og webinarer om Feide. Her finner du informasjon om presentasjoner og opptak av gjennomførte webinarer og samlinger.

Opptak og presentasjoner fra tidligere arrangementer

Både høyre utdanning og grunnopplæringen var invitert til webinar for datadeling onsdag 1. desember 2021.  Målgruppen for webinaret var skoleeiere, skoleledelse, Feide-administratorer, tjenesteleverandører og andre interesserte. 

Webinaret tok for seg datadeling generelt, muligheter for innovasjon og hvordan data kan deles via Feide. For kunnskapssektoren sikrer Feide datadeling basert på en infrastruktur som gir rask, rimelig og sikker tilgang til data. Datadeling inngår som en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi. 

Opptak:

Ingen opptak pga. teknisk problemer

Presentasjoner:

Feidedagen Innledning (v/Kristian Bergem)

Datadeling i kunnskapssektoren (v/Per Hovde)

Datadeling for innovasjon (v/Andreas Solberg)

Pilotprosjektet foreldre-barn-funksjonalitet i Feide (v/Brian Jørgensen)

Pilotprosjektet foreldre-barn-funksjonalitet i Feide (v/Jeanette Samuelsen)

Hvordan ta i bruk foreldre-barn-API-et? (v/Snorre Løvås)

De som hadde meldt interesse for pilotprosjektet ble invitert til et informasjonsmøte 10. juni.

Presentasjonen og opptak av møtet:

Webinarserien høsten 2020 ble etterfølgt av en to-trinns workshop for tjenesteleverandører. Her stilte utviklermiljøet i Uninett for å gi råd om hvordan utnytte Feide i utvikling av tjenester.

Se opptak fra workshopen 03.03.21 her

Presentasjoner:

  Feide-administratorer var invitert til kurs torsdag 16. desember.

  Friskoler var invitert til webinar torsdag 19. november.

  Tjenesteleverandører var invitert til webinar om hvordan utnytte de nye mulighetene i Feide onsdag 9.desember. Dette var webinar nummer 3 i rekken av webinar vi har lagt opp til. 

  Tjenesteleverandører var invitert til webinar om de nye mulighetene i Feide tirsdag 24. november. Dette var webinar nummer 2 i rekken av webinar vi har lagt opp til. 

  Tjenesteleverandører var invitert til webinar tirsdag 10. november.

  Opptak fra webinarene 27. og 29. april finner du her:

  Presentasjon fra webinar for Feide-administratorene hos fylkeskommunene: