Ofte stilte spørsmål om Feide

Generelt 

Hva er Feide?

Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging i utdanning og forskning. Nye Feide muliggjør enkel og sikker deling av data, samtidig som personvernet til enhver tid er ivaretatt.

Feide leveres av Uninett. Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett samarbeider om forvaltningen av tjenesten.

Hva ble nytt med Feide høsten 2018?

Nye Feide er en tjeneste for trygg innlogging, sikker datadeling, forbedret personvern og tilrettelegging for innovasjon. Den nye tjenesten beholder navnet Feide, men vil i en periode omtales som nye Feide ettersom tjenesten har fått ny funksjonalitet.

Nye Feide har tidligere også blitt omtalt som Feide 2.0. Nye Feide er et resultat av at Feide og Dataporten er slått sammen til én tjeneste. Dette er fordi en sammenslåing gir økt funksjonalitet og tilgjengelighet til hele utdannings- og forskningssektoren.

Hvor kan jeg lære mer om Feide?

Du kan lære mer om Feide her og her.

Hva har myndighetene sagt om nye Feide?

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, uttrykte i april 2018 følgende om Feide og digitalisering i utdanningen:

«For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeier og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digitalt innhold henger nøye sammen.»

Hva gjør Feide for å følge GDPR, personvern og informasjonssikkerhet?

En av de viktigste fordelene med Feide er at sluttbrukernes personvern styrkes. Dette fordi tjenesten gir kontroll på dataflyten. Feide gjør det mulig for sluttbrukere og vertsorganisasjoner å holde oversikt over hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av en stadig økende mengde digitale tjenester. Du kan lese mer om personvernet i Feide her, og ved å trykke på knappen for personvern på forsiden. Vil du vite mer om informasjonssikkerhet i grunnopplæringen anbefaler vi følgende ressursside: udir.no/personvern.

Ta gjerne kontakt hvis du ikke finner det du leter etter om personvernet. 

Hvor mye koster Feide for oss som skal bestille tjenesten?

Prisene for Feide varierer. Se prisoversikten for Feide her.

Jeg jobber som IKT-tekniker, og trenger mer teknisk informasjon om Feide. Hvor finner jeg det?

Du finner viktig teknisk informasjon om Feide på docs.feide.no.

Hvilke tjenester har Feide-innlogging?

Feide-administratorer kan logge inn i Feides kundeportal og få en fullstendig og oppdatert oversikt over hvilke digitale tjenester som har Feide-innlogging. Enhver digital tjeneste med innlogging som skal brukes i utdanningssektoren, kan ha Feide-innlogging. De enkelte leverandører opplyser på sine hjemmesider at de leverer Feide-innlogging.

Vi oppfordrer alle skoleeiere til å kreve Feide-innlogging på alle digitale tjenester der elever og ansatte logger seg inn for lettere å kunne ivareta elevenes personvern og tilby tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Feide-brukere 

Hvem kan bli Feide-bruker?

Alle elever, lærere, studenter, forskere, ansatte og andre tilknyttet utdanning og forskning kan bli Feide-brukere. Det fordrer at utdannings- eller forskningsinstitusjonen er tilknyttet Feide.

Hvordan får jeg en Feide-identitet?

Det er skoleeier (kommune, fylke, privatskole, høyskoler, universiteter og forskningsinstitutter) som tildeler sine brukere Feide-identitet.

Jeg sliter med innlogging, og mangler passord og/eller brukernavn. Hva gjør jeg?

Brukere som har problemer med brukernavn og/eller passord, må kontakte brukerstøtten til sin lokale vertsorganisasjon. Feide har dessverre ingen mulighet til å yte support på dette området.

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte ved din vertsorganisasjon.

Jeg opplever tekniske problemer når jeg bruker Feide. Hvor kan jeg få hjelp?

Har du tekniske problemer med utstyr og nettverk når du bruker Feide må du kontakte brukerstøtte hos din IT-avdeling i din vertsorganisasjon/utdanningsinstitusjon.

Hvordan får jeg tilgang til en tjeneste som tilbyr Feide-innlogging?

Det er Feide-administratorer i den enkelte kommune/fylke og universitet/høyskole som gir tilgang til tjenester med Feide-innlogging. Spørsmål om tilgang til en Feide-tjeneste bør gå fra lærer via nærmeste leder til rektor på den enkelte skole. Rektor bør i sin tur kontakte skolefaglig ansvarlig i kommunen/fylket.

Kan jeg beholde min Feide-identitet når jeg bytter skole?

Dersom du bytter skole innenfor samme kommune (samme skoleeier), kan du beholde Feide-identiteten din. For videregående skole gjelder det samme om du bytter skole innenfor samme fylkeskommune. Skal du flytte til en annen kommune, eller fra ungdomsskole til videregående og fra videregående til høyere utdanning, kan du per i dag ikke beholde Feide-identiteten. Bytter du universitet eller høyskole vil du også få ny identitet i Feide.

Vertsorganisasjoner 

Hvem kan bli vertsorganisasjon i Feide?

Kommuner, fylkeskommuner, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan bli vertsorganisasjoner i Feide.

Hvordan bli vertsorganisasjon i Feide?

Alle godkjente skoleeiere i Norge kan bli vertsorganisasjon i Feide ved å gjennomføre nødvendige krav til og søke om å bli godkjent som Feide-organisasjon.

Les mer om innføring av Feide her

Hvilken nytte har vertsorganisasjoner av Feide?

Feide gjør at skoleeiere kan gi hver av sine tilknyttede brukere (elever, studenter, lærere og så videre) én elektronisk identitet, som kan brukes på mange digitale tjenester for utdanning og læring.

Tjenesten bidrar til enkel og sikker deling av data. En kan utvikle nye og innovative utdanningstjenester, som vil gi økt digitalisering i skolen. Med Feide kan skoleeiere lett gi brukere tilgang til slike tjenester, og er en plattform for utvikling av felles tjenester for hele sektoren.

Feide gir skoleeiere kontroll over sine tilknyttede brukere, og oversikt over den informasjonen som flyter. Skoleeierne eier selv informasjonen om sine brukere. I tillegg forutsetter Feide en god lokal identitetsforvaltning, og stiller blant annet krav om god datakvalitet og etablerte rutiner for behandling av personopplysninger. En skoleeier som har innført Feide, har full kontroll over hvilke kilder som er autoritative for de ulike dataelementene, og kan til enhver tid tilby korrekte og oppdaterte data.

Hvordan går vertsorganisasjoner frem for få nye Feide?

Grunnopplæringen, høyere utdanning og forskning kan alle ta i bruk de nye funksjonalitetene i Feide når nye avtaler er signert og lokal Feide-katalog er oppdatert til versjon 2.0 av norEdu-spesifikasjonen. Alle organisasjoner tilknyttet Feide vil få tilsendt nytt tjenestebilag og databehandleravtale for Feide i løpet av første kvartal 2019.

Tjenesteleverandører 

Hvem kan bli tjenesteleverandør i Feide?

Alle som leverer digitale tjenester til utdanningssektoren kan bli tjenesteleverandører i Feide. Det gjelder både offentlige og private, ikke-kommersielle og kommersielle tjenesteleverandører.

Hvordan går tjenesteleverandører frem for få nye Feide?

Vi utarbeider nye bruksvilkår som tjenesteleverandører må godta før de kan ta i bruk nye Feide. Dette vil komme på plass i løpet av første kvartal 2019. Merk at tjenester som i dag er koblet til Feide må koble seg til nye Feide gjennom et nytt grensesnitt (OAuth 2.0/OpenIDConnect) for å ta i bruk ny funksjonalitet. Dette skjer ikke automatisk. Tjenester som ikke ønsker eller har behov for ny funksjonalitet trenger ikke foreta noen tekniske endringer.

Hvilke muligheter gir Feide for en leverandør av en utdannings- eller forskningstjeneste?

Tjenesteleverandører får tilgang et stort marked og nyttig data om brukergrupper i hele utdannings-Norge. Men Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper ansvaret og kostnadene det er ved å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Med Feide sikrer vi personvern og gir trygg pålogging til brukerne, og det uten at tjenesteleverandørene må forholde seg til mange ulike avtaler. Tjenesteleverandørene får automatisert brukerstyring og tilgangsstyring administrert av skoleeiere.

Hvordan integrere tjenesten med Feide?

Du kan enkelt finne ut hvordan du kan integrere en tjeneste med Feide ved å lese teknisk dokumentasjon som har blitt utarbeidet. Se mer informasjon på docs.feide.no.