Ofte stilte spørsmål om Feide

Generelt

Hva er Feide?

Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Svært mange av de digitale læremidlene og tjenestene som er i bruk i norsk utdanning benytter Feide som innloggingsløsning.

Med en Feide-bruker benytter elever, studenter, forskere og undervisere ett og samme brukernavn og passord til å logge inn på alle tjenester som benytter Feide som innloggingsløsning. De slipper med andre ord å huske ulike brukernavn og passord for ulike tjenester.

Feide-brukere opprettes og endres av organisasjonen man tilhører (f.eks. NTNU eller Oslo kommune), og brukerinformasjon administreres og lagres lokalt hos organisasjonen. Hvis passord skal endres, gjøres ikke dette for hver tjeneste brukeren benytter, men én gang av organisasjonen.

Les mer om Feide her

Hva er nye Feide?

Høsten 2018 ble Feide og Dataporten slått sammen til én tjeneste, og denne har fått navnet nye Feide. Nye Feide har tidligere også blitt omtalt som Feide 2.0. 

Tjenesten har ny funksjonalitet som sørger for enkel og sikker deling av data, bedre brukeropplevelse ved innlogging og styrket personvern, samtidig som den tilrettelegger for innovasjon og utvikling av nye utdanningstjenester.

Ny funksjonalitet i nye Feide

Datadeling: API Gatekeeper sørger for god tilgangskontroll slik at man enkelt og sikkert kan dele utvalgte data med bestemte tjenester eller personer.

Mobilpålogging: Nye Feide støtter moderne mobilpålogging til apper. Denne løsningen lar brukerne være pålogget i en lengre periode uten å kreve ny innlogging, i tråd med det sluttbrukerne ofte forventer av mobilapplikasjoner i dag.

Støtte for flere påloggingsvalg: Innlogging med Feide krever en Feide-identitet, og dette gis til personer tilknyttet kunnskapssektoren (elever, studenter, ansatte). Enkelte tjenester har brukergrupper uten Feide-identitet, f.eks. tjenester beregnet for foreldre til elever i grunnskolen. I nye Feide har vi tilrettelagt for at også de uten Feide-identitet kan logge inn ved hjelp av alternative påloggingsvalg, som ID-porten, Facebook og Twitter.

Tilgang til gruppedata: Nye Feide gir enkel tilgang på gruppedata, samtidig som personvernet er ivaretatt. Man kan f.eks. hente ut gruppedata som gir svar på kull, studieprogram, undervisningsgruppe og emnetilhørighet.

Les mer om nye Feide her

Hva har myndighetene sagt om nye Feide?

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, uttrykte i våren 2018 følgende om Feide og digitalisering i utdanningen:

«For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeier og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digitalt innhold henger nøye sammen.»

Hva gjør Feide for å følge GDPR, personvern og informasjonssikkerhet?

En av de viktigste fordelene med Feide er at sluttbrukernes personvern styrkes. Dette fordi tjenesten gir kontroll på dataflyten. Feide gjør det mulig for sluttbrukere og vertsorganisasjoner å holde oversikt over hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av en stadig økende mengde digitale tjenester. Du kan lese mer om personvernet i Feide her. Vil du vite mer om informasjonssikkerhet i grunnopplæringen anbefaler vi følgende ressursside: udir.no/personvern.

Ta gjerne kontakt hvis du ikke finner det du leter etter om personvernet. 

Hvor mye koster Feide for oss som skal bestille tjenesten?

Prisene for Feide avhenger av om man tilhører grunnopplæringen eller høyere utdanning, samt størrelsen på kommunen/skolen. Se prisoversikten for Feide her.

Jeg jobber som IKT-tekniker, og trenger mer teknisk informasjon om Feide. Hvor finner jeg det?

Du finner viktig teknisk informasjon om Feide på docs.feide.no.

Hvilke tjenester har Feide-innlogging?

Feide-administratorer kan logge inn i Feides kundeportal og få en fullstendig og oppdatert oversikt over hvilke digitale tjenester som har Feide-innlogging. Man kan også finne en oversikt over tjenester med Feide-innlogging her.

Enhver digital tjeneste som skal brukes i utdanningssektoren, kan ha Feide-innlogging. De enkelte leverandører opplyser på sine hjemmesider at de leverer Feide-innlogging.

Vi oppfordrer alle skoleeiere til å kreve Feide-innlogging på alle digitale tjenester der elever og ansatte logger seg inn for lettere å kunne ivareta elevenes personvern og tilby tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Feide-brukere

Hvordan logger jeg inn med Feide?

 1. Gå til nettsiden for utdanningstjenesten du ønsker å logge inn på
 2. Velg innlogging med Feide
 3. Velg organisasjonen du tilhører som tilhørighet (f.eks. Oslo kommune eller NTNU). Hvis du ikke finner din organisasjon under tilhørighet, har du ikke tilgang til tjenesten.
 4. Oppgi brukernavn og passord som du har fått tildelt av organisasjonen din.

Du kan også velge å logge inn med ID-porten eller med din organisasjons Microsofts arbeids- eller skolekonto. Dette er kun tilgjengelig for de organisasjoner som har åpnet opp for dette og er under «Ekstern metoder" i Feide sitt innloggingsbilde

 

Hvis du har problemer med å logge inn eller får feilmelding må du ta kontakt med lokal brukerstøtte ved din organisasjon. Kontaktinformasjon til lokal brukerstøtte finner du her.

Jeg sliter med å logge inn. Hva gjør jeg?

Feide-brukere som sliter med å logge inn eller som har problemer med brukernavn og/eller passord, må kontakte lokal brukerstøtte i egen organisasjon. Feide har dessverre ikke mulighet til å yte support på dette området.

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte ved din organisasjon

Må jeg logge inn på nytt for hver tjeneste jeg skal bruke?

Feide er satt opp slik at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord på nytt for hver nye tjeneste du bruker i løpet av en dag. Har du først logget inn på en tjeneste med Feide, logges du direkte inn uten å oppgi brukernavn og passord når du går til en annen tjeneste.

Hvis du tar i bruk en annen enhet eller nettleser, må du logge inn på nytt.

Du kan være logget inn med Feide i 8 timer før du må logge på igjen.

Jeg trenger å logge inn med flere ulike Feide-brukere på samme enhet (PC, mobil, nettbrett). Hva gjør jeg?

Hvis du ønsker å bruke Feide-brukere på samme datamaskin har du tre valg:

 1. Bruke forskjellige nettlesere per Feide-bruker
 2. Bruke nettleseren Chrome som har funksjonalitet for å logge inn med forskjellige brukere. Oppskriften finner du på Googles nettsider her.
 3. Bruke privatmodus (inkognitovindu) når du skal logge inn på med en annen bruker. Denne metoden fungerer fint hvis du sjelden har behov for å logge inn med ulike Feide-brukere på samme enhet.

En annen Feide-bruker er allerede logget inn på enheten. Hvordan får jeg logget inn med egen bruker?

Hvis du ikke får logget inn fordi en annen Feide-bruker allerede er logget inn med sin bruker på enheten du bruker, kan du gå til innsyn.feide.no og trykke "Logg ut".

Dette problemet kan oppstå hvis flere Feide-brukere benytter samme enhet (PC, mobil, nettbrett), eller hvis du tilhører flere organisasjoner og dermed har flere ulike Feide-brukere.

For eksempel kan dette skje når barn og foreldre deler PC, og der både foreldre og barn har hver sin Feide-bruker. Barn bruker Feide til skolearbeid og foreldre enten jobber og/eller studerer ved en organisasjon som benytter Feide.

Hva gjør jeg når feil brukernavn og passord er autoinnfylt på innloggingssiden?

Hvis feil brukernavn eller passord er autoinnfylt når du går til innloggingssiden, skyldes dette at man har lagret påloggingsinformasjonen i nettleseren. Løsningen er å slette passordet som er lagret i nettleseren.

Se veiledningene her:

Jeg trenger tilgang til min gamle Feide-bruker for å hente ut filer/dokumenter fra en tjeneste. Hva gjør jeg?

Hvis du har gamle dokumenter, filer eller annen data  som du ønsker å ta vare på, må du lagre dette lokalt før du ikke lenger tilhører organisasjonen din (og dermed mister Feide-brukeren).

Noen organisasjoner velger å slette Feide-brukeren helt ved fullført skolegang eller avsluttet studie/ansattelse, mens andre deaktiverer brukere. 

Det kan være at dataene ikke enda er slettet fra tjenesten selv om du har mistet tilgang til brukeren din. 

For å sjekke muligheten for å hente ut filer fra en tjeneste, kontakt organisasjonen du tidligere var tilknyttet og spør om det er mulig å få tilgang til den gamle Feide-brukeren din igjen.

Kontaktinformasjon til brukerstøtte finner du her

Kan jeg beholde min Feide-identitet når jeg bytter skole eller studie?

Dersom du bytter skole innenfor samme kommune (samme skoleeier), kan du beholde Feide-identiteten din. For videregående skole gjelder det samme om du bytter skole innenfor samme fylkeskommune.

Skal du flytte til en annen kommune, eller fra ungdomsskole til videregående og fra videregående til høyere utdanning, kan du per i dag ikke beholde Feide-identiteten. 

Bytter du universitet eller høyskole vil du også få ny identitet i Feide.

Jeg finner ikke tjenesten jeg skal logge inn på. Hva er lenken?

Hver tjeneste som har Feide-innlogging benytter egne lenker til innloggingssiden. Søk etter tjenesten i oversikten over tjenester med Feide-innlogging her.

Hvis du ikke finner tjenesten i oversikten, gå til tjenestens nettside eller hør med brukerstøtte lokalt i din organisasjon om hvordan du skal logge deg inn med tjenesten.

Obs. Tjenester som er integrert med nye Feide er ikke inkludert i denne oversikten enda. 

 

Hvordan får jeg tilgang til en tjeneste som tilbyr Feide-innlogging?

Det er Feide-administratorer i den enkelte kommune/fylkeskommune og universitet/høyskole som gir brukere tilgang til tjenester med Feide-innlogging.

Søk i oversikten over tjenester med Feide-innlogging her

For at du skal kunne logge inn med Feide på en tjeneste, må Feide-administratoren i din organisasjon ha åpnet for at sine brukere kan logge inn på tjenesten. Hvis det er gjort, vil din organisasjon dukke opp når du velge tilhørighet i innloggingsvinduet. Hvis ikke du finner organisasjonen din, har du ikke tilgang.

Spørsmål om å få tilgang til en Feide-tjeneste bør gå fra lærer via nærmeste leder til rektor på den enkelte skole. Rektor bør i sin tur kontakte skolefaglig ansvarlig i kommunen/fylket.

Hvem kan bli Feide-bruker?

Alle elever, lærere, studenter, forskere, ansatte og andre tilknyttet utdanning og forskning kan bli Feide-brukere. Det fordrer at utdannings- eller forskningsinstitusjonen er tilknyttet Feide. 

Søk i oversikten over organisasjoner som er tilknyttet Feide her

Hvordan får jeg en Feide-bruker?

For å få en Feide-identitet må organisasjonen du tilhører (f.eks. kommunen, fylket, friskolen, høyskolen eller universitetet) være tilknyttet Feide, og det er organisasjonen som tildeler sine brukere en Feide-identitet.

Sjekk om din organisasjon er tilknyttet Feide her

Hvis du er usikker på hva som er din Feide-identitet eller har problemer med å logge inn, kontakt brukerstøtte i organisasjonen din her.

Vertsorganisasjoner

Hvem kan bli vertsorganisasjon i Feide?

Kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan bli vertsorganisasjoner i Feide.

Hvordan bli vertsorganisasjon i Feide?

Alle godkjente skoleeiere i Norge kan bli vertsorganisasjon i Feide ved å gjennomføre nødvendige krav og søke om å bli godkjent som Feide-organisasjon. Følg stegene under for å bli vertsorganisasjon i Feide:

 1. Send inn søknad om å bli vertsorganisasjon i Feide.
 2. Sette opp brukerkatalog etter kravene for Feide.
 3. Ta kontakt med Uninett på kontakt@uninett.no for testing og oppkobling til brukerkatalogen.
 4. Når brukerkatalogen er tilkoblet Feide får kontaktpersonen som er oppgitt i søknadsskjema informasjon og tilganger til Feides kundeportal (kunde.feide.no). Det er i kundeportalen man aktiverer tjenester med Feide-innlogging. 

Les mer om innføring av Feide her

Hvilken nytte har vertsorganisasjoner av Feide?

Feide gjør at utdanningsorganisasjoner kan gi hver av sine tilknyttede brukere (elever, studenter, undervisere og ansatte) én elektronisk identitet, som kan brukes til å logge inn på flere digitale tjenester for utdanning og læring.

Tjenesten bidrar også til enkel og sikker deling av data. En utdanningsorganisasjon kan ved å dele data bidra til at det utvikles nye og innovative utdanningstjenester, som vil gi økt digitalisering i skolen. Med Feide kan skoleeiere lett gi brukere tilgang til slike tjenester, og er en plattform for utvikling av felles tjenester for hele sektoren.

Feide gir organisasjonen kontroll over sine tilknyttede brukere og oversikt over den informasjonen som flyter. Skoleeierne eier selv informasjonen om sine brukere. I tillegg forutsetter Feide en god lokal identitetsforvaltning, og stiller blant annet krav om god datakvalitet og etablerte rutiner for behandling av personopplysninger. En skoleeier som har innført Feide, har full kontroll over hvilke kilder som er autoritative for de ulike dataelementene, og kan til enhver tid tilby korrekte og oppdaterte data.

Les mer om fordeler ved å bli vertsorganisasjon i Feide her

Hvordan går vertsorganisasjoner frem for å få nye Feide?

For å ta i bruk nye Feide og utnytte mulighetene som ligger i den nye funksjonaliteten, må vertsorganisasjonen oppfylle kravene til nye Feide og sende e-post om de er klare for aktivering av nye Feide til kontakt@uninett.no

Kravene til nye Feide er:

 1. Oppgradere til skjemaversjon 2.0 av Feide-katalogen. Usikker på hvilken skjemaversjon din organisasjon benytter i dag? Sjekk status for Feide-katalogen her. Dette inkluderer å rette opp feil i brukerkatalogen ettersom spesifikke grupper og roller er en viktig del i nye Feide.
 2. Signere ny Feide-avtale med Uninett. Alle organisasjoner tilknyttet Feide fikk tilsendt nytt tjenestebilag og databehandleravtaler for Feide våren 2019. 
 3. Sørge for at kravene til sikker kommunikasjon med brukerkatalogen er oppfylt. For mer informasjon, se krav til SSL/TLS-konfigurasjonen av LDAP-serverne tilknyttet Feide.

Hvordan sette opp en brukerkatalog?

Utdanningsdirektoratet gir råd til grunnopplæringen om innføring av Feide. For spørsmål om hvordan man setter opp en brukerkatalog og hvilke krav vi stiller, kontakt Utdanningsdirektoratet på feidepost@udir.no.

Hvordan ta i bruk Feide innlogging med ID-porten

ID-porten ble tilgjengelig som en ekstern påloggingsmetode og som flerfaktorautentisering i mars 2021.
 
For å benytte ID-porten gjennom Feide, kan Feide-administrator for vertsorganisasjonen gå inn i Feide kundeportal og bestille sterk autentisering under "Organisasjon-fanen" for å få tilsendt avtaler for sterk autentisering. 
For de som allerede har bestilt sterk autentisering så er det bare å velge metoden ID-porten.
 
Innføring av sterk autentisering med ID-porten krever ingen registrering lokalt i Feide-katalogen.
Administrasjonen av hvilke tjenester som krever sterk autentisering kan styres som vanlig i kundeportalen.

Hva er prisen for Feide-innlogging gjennom ID-porten?

Ved bruk av ID-porten vil Uninett viderefakturere for innlogginger som gjøres via ID-porten, til samme pris som vi blir fakturert for. 
Historisk har prisen ligget på rundt 35 øre inkludert mva. per autentisering. 
Prisen for bruk av ID-porten fastsettes av Digitaliseringsdirektoratet for forrige periodes bruk i oktober/november hvert år. Pris for autentiseringer vil derfor ikke bli klar før oktober/november hvert år. 
 
Statistikk over antall innlogging er ikke enda tilgjengelig i Kundeportalen. Gjennomsnittlig antall ID-porten-innlogginger er på 0,5% av organisasjonens innlogginger, men det varierer fra nesten 0% til 2.2%. Hvis det er behov for statistikk for forbruket i en vertsorganisasjon så ta kontakt med Uninett på kontakt@uninett.no. 
Tjenesteleverandører

Hvem kan bli tjenesteleverandør i Feide?

Alle som leverer digitale tjenester til utdanningssektoren kan bli tjenesteleverandører i Feide. Det gjelder både offentlige og private, ikke-kommersielle og kommersielle tjenesteleverandører.

Fra 1. januar 2019 ble det gratis å være tjenesteleverandør i Feide.

Hvor mye koster Feide?

Fra 1. januar 2019 ble det gratis å være tjenesteleverandør i Feide.
 
Eventuelle kostander blir sette opp Feide-integrasjonen og hvis tjenesten benytter ID-porten som alternativ påloggingsalternativer for å autentisere brukere uten Feide-bruker.
 
Uninett vill viderefakturere for innlogginger som gjøres via ID-porten på tjenesten, til samme pris som vi blir fakturert for. 
Historisk har prisen ligget på rundt 35 øre inkludert mva. per autentisering. Prisen for bruk av ID-porten fastsettes av Digitaliseringsdirektoratet for forrige periodes bruk i oktober/november hvert år. Pris for autentiseringer vil derfor ikke bli klar før oktober/november hvert år. 
Statistikk over antall innlogging er ikke enda tilgjengelig i Kundeportalen. Hvis det er behov for statistikk for forbruket i en vertsorganisasjon så ta kontakt med Uninett på kontakt@uninett.no. 

Hvordan integrere tjeneste med nye Feide?

Nye tjenesteleverandører

Nye leverandører som ønsker å integrere sin tjeneste med nye Feide, kan sende inn en søknad her.

Eksisterende tjenesteleverandører

Leverandører som allerede er integrert med Feide, men som ønsker å ta i bruk ny funksjonalitet i nye Feide, må integrere tjenesten på nytt mot Feide med OAuth 2.0 eller OpenIDConnect. Dette er ikke noe som skjer automatisk.

Tjenester som ikke ønsker eller har behov for den nye funksjonaliteten i nye Feide, trenger ikke foreta seg noen tekniske endringer.

 

Hvilke muligheter gir Feide for en leverandør av en utdannings- eller forskningstjeneste?

Tjenesteleverandører får tilgang et stort marked og nyttig data om brukergrupper i hele utdannings-Norge:

 • Innovasjon: Feide har i dag cirka 1,3 millioner brukere, og datadelingsfunksjonaliteten i nye Feide gir tilgang til utvalgte data som kan brukes til å utvikle nye og innovative utdanningstjenester.
 • Stort marked: Tilbyr man Feide-innlogging på tjenesten har man en stort antall potensielle brukere, og utdanningsorganisasjonen kan enkelt aktivere tilgang til alle sine brukere.

Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper ansvaret og kostnadene det er ved å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Med Feide sikrer vi personvern og gir trygg pålogging til brukerne, og det uten at tjenesteleverandørene må forholde seg til mange ulike avtaler. Tjenesteleverandørene får automatisert brukerstyring og tilgangsstyring administrert av skoleeiere.

Hvordan godkjenner jeg brukervilkårene til Feide?

For å kunne begynne å registrere en tjeneste i Feide, må tjenesteleverandøren godta bruksvilkårene for tjenesteleverandører. Det gjøres nederst på siden "Din organisasjon" i kundeportalen (kunde.feide.no).

Bruksvilkårene tjenesteleverandører i Feide finner du her

Hvordan etablere Feide-innlogging på en tjeneste?

Prosessen med å integrere tjenesten med Feide består av en administrativ og en teknisk del. Vi oppfordrer til at dere starter den administrative og den tekniske prosessen samtidig.

Prosessen for å integrere en tjeneste med Feide er beskrevet her

Skal jeg bruke kundeportalen eller utviklingsportalen?

Som tjenesteleverandør finnes det to portaler å forholde seg til: kundeportalen (kunde.feide.no) og utviklingsportalen (dashboard.dataporten.no). Disse vil lå slått sammen til én felles i løpet av 2020.

Når brukes utviklerportalen?

Utviklerportalen brukes av leverandører som har integrert tjenesten mot Feide med OAuth 2.0 eller OpenIDConnet.

Gå inn på Utviklingsportalen (dashboard.dataporten.no) og velg "Feide gjestebrukere" under andre påloggingsalternativer

Når brukes kundeportalen?

Kundeportalen brukes av leverandører som har integrert tjenesten mot Feide med SAML. Ellers gjøres all annen administrasjon i kundeportalen inntil de to portalene er slått sammen i én felles portal.