Ofte stilte spørsmål om Feide

Generelt 

Hva er Feide?

Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging i utdanning og forskning. Nye Feide muliggjør enkel og sikker deling av data, samtidig som personvernet til enhver tid er ivaretatt.

Feide leveres av Uninett som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten.

Les mer om Feide her

Hva er nye Feide?

Høsten 2018 ble Feide og Dataporten slått sammen til én tjeneste, og denne har fått navnet nye Feide. Nye Feide har tidligere også blitt omtalt som Feide 2.0. 

Tjenesten har ny funksjonalitet som sørger for enkel og sikker deling av data, bedre brukeropplevelse ved innlogging og styrket personvern, samtidig som den tilrettelegger for innovasjon og utvikling av nye utdanningstjenester.

Ny funksjonalitet i nye Feide

Datadeling: API Gatekeeper sørger for god tilgangskontroll slik at man enkelt og sikkert kan dele utvalgte data med bestemte tjenester eller personer.

Mobilpålogging: Nye Feide støtter moderne mobilpålogging til apper. Denne løsningen lar brukerne være pålogget i en lengre periode uten å kreve ny innlogging, i tråd med det sluttbrukerne ofte forventer av mobilapplikasjoner i dag.

Støtte for flere påloggingsvalg: Innlogging med Feide krever en Feide-identitet, og dette gis til personer tilknyttet kunnskapssektoren (elever, studenter, ansatte). Enkelte tjenester har brukergrupper uten Feide-identitet, f.eks. tjenester beregnet for foreldre til elever i grunnskolen. I nye Feide har vi tilrettelagt for at også de uten Feide-identitet kan logge inn ved hjelp av alternative påloggingsvalg, som ID-porten, Facebook og Twitter.

Tilgang til gruppedata: Nye Feide gir enkel tilgang på gruppedata, samtidig som personvernet er ivaretatt. Man kan f.eks. hente ut gruppedata som gir svar på kull, studieprogram, undervisningsgruppe og emnetilhørighet.

Les mer om nye Feide her

Hva har myndighetene sagt om nye Feide?

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, uttrykte i våren 2018 følgende om Feide og digitalisering i utdanningen:

«For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeier og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digitalt innhold henger nøye sammen.»

Hva gjør Feide for å følge GDPR, personvern og informasjonssikkerhet?

En av de viktigste fordelene med Feide er at sluttbrukernes personvern styrkes. Dette fordi tjenesten gir kontroll på dataflyten. Feide gjør det mulig for sluttbrukere og vertsorganisasjoner å holde oversikt over hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av en stadig økende mengde digitale tjenester. Du kan lese mer om personvernet i Feide her. Vil du vite mer om informasjonssikkerhet i grunnopplæringen anbefaler vi følgende ressursside: udir.no/personvern.

Ta gjerne kontakt hvis du ikke finner det du leter etter om personvernet. 

Hvor mye koster Feide for oss som skal bestille tjenesten?

Prisene for Feide avhenger av om man tilhører grunnopplæringen eller høyere utdanning, samt størrelsen på kommunen/skolen. Se prisoversikten for Feide her.

Jeg jobber som IKT-tekniker, og trenger mer teknisk informasjon om Feide. Hvor finner jeg det?

Du finner viktig teknisk informasjon om Feide på docs.feide.no.

Hvilke tjenester har Feide-innlogging?

Feide-administratorer kan logge inn i Feides kundeportal og få en fullstendig og oppdatert oversikt over hvilke digitale tjenester som har Feide-innlogging. Man kan også finne en oversikt over tjenester med Feide-innlogging her.

Enhver digital tjeneste som skal brukes i utdanningssektoren, kan ha Feide-innlogging. De enkelte leverandører opplyser på sine hjemmesider at de leverer Feide-innlogging.

Vi oppfordrer alle skoleeiere til å kreve Feide-innlogging på alle digitale tjenester der elever og ansatte logger seg inn for lettere å kunne ivareta elevenes personvern og tilby tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Feide-brukere 

Hvem kan bli Feide-bruker?

Alle elever, lærere, studenter, forskere, ansatte og andre tilknyttet utdanning og forskning kan bli Feide-brukere. Det fordrer at utdannings- eller forskningsinstitusjonen er tilknyttet Feide.

Hvordan får jeg en Feide-identitet?

Det er skoleeier (kommune, fylke, privatskole, høyskoler, universiteter og forskningsinstitutter) som tildeler sine brukere Feide-identitet.

Jeg sliter med innlogging og mangler passord og/eller brukernavn. Hva gjør jeg?

Brukere som har problemer med brukernavn og/eller passord, må kontakte brukerstøtten til sin lokale vertsorganisasjon. Feide har dessverre ingen mulighet til å yte support på dette området.

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte ved din vertsorganisasjon.

Hvordan får jeg tilgang til en tjeneste som tilbyr Feide-innlogging?

Det er Feide-administratorer i den enkelte kommune/fylkeskommune og universitet/høyskole som gir brukere tilgang til tjenester med Feide-innlogging. Spørsmål om tilgang til en Feide-tjeneste bør gå fra lærer via nærmeste leder til rektor på den enkelte skole. Rektor bør i sin tur kontakte skolefaglig ansvarlig i kommunen/fylket.

Kan jeg beholde min Feide-identitet når jeg bytter skole eller studie?

Dersom du bytter skole innenfor samme kommune (samme skoleeier), kan du beholde Feide-identiteten din. For videregående skole gjelder det samme om du bytter skole innenfor samme fylkeskommune.

Skal du flytte til en annen kommune, eller fra ungdomsskole til videregående og fra videregående til høyere utdanning, kan du per i dag ikke beholde Feide-identiteten. 

Bytter du universitet eller høyskole vil du også få ny identitet i Feide.

Vertsorganisasjoner 

Hvem kan bli vertsorganisasjon i Feide?

Kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan bli vertsorganisasjoner i Feide.

Hvordan bli vertsorganisasjon i Feide?

Alle godkjente skoleeiere i Norge kan bli vertsorganisasjon i Feide ved å gjennomføre nødvendige krav til og søke om å bli godkjent som Feide-organisasjon.

Les mer om innføring av Feide her

Hvilken nytte har vertsorganisasjoner av Feide?

Feide gjør at utdanningsorganisasjoner kan gi hver av sine tilknyttede brukere (elever, studenter, undervisere og ansatte) én elektronisk identitet, som kan brukes til å logge inn på flere digitale tjenester for utdanning og læring.

Tjenesten bidrar også til enkel og sikker deling av data. En utdanningsorganisasjon kan ved å dele data bidra til at det utvikles nye og innovative utdanningstjenester, som vil gi økt digitalisering i skolen. Med Feide kan skoleeiere lett gi brukere tilgang til slike tjenester, og er en plattform for utvikling av felles tjenester for hele sektoren.

Feide gir organisasjonen kontroll over sine tilknyttede brukere og oversikt over den informasjonen som flyter. Skoleeierne eier selv informasjonen om sine brukere. I tillegg forutsetter Feide en god lokal identitetsforvaltning, og stiller blant annet krav om god datakvalitet og etablerte rutiner for behandling av personopplysninger. En skoleeier som har innført Feide, har full kontroll over hvilke kilder som er autoritative for de ulike dataelementene, og kan til enhver tid tilby korrekte og oppdaterte data.

Les mer om fordeler ved å bli vertsorganisasjon i Feide her

Hvordan går vertsorganisasjoner frem for å få nye Feide?

For å ta i bruk nye Feide og utnytte mulighetene som ligger i den nye funksjonaliteten, må vertsorganisasjonen:

1. Oppgradere til skjemaversjon 2.0 av Feide-katalogen. Usikker på hvilken skjemaversjon din organisasjon benytter i dag? Sjekk status for Feide-katalogen her.

2. Signere ny Feide-avtale med Uninett. Alle organisasjoner tilknyttet Feide fikk tilsendt nytt tjenestebilag og databehandleravtaler for Feide våren 2019. 

 

Tjenesteleverandører 

Hvem kan bli tjenesteleverandør i Feide?

Alle som leverer digitale tjenester til utdanningssektoren kan bli tjenesteleverandører i Feide. Det gjelder både offentlige og private, ikke-kommersielle og kommersielle tjenesteleverandører.

Hvordan går tjenesteleverandører frem for å få nye Feide?

Nye tjenesteleverandører

Nye leverandører som ønsker å integrere sin tjeneste med nye Feide, kan sende inn en søknad her.

Eksisterende tjenesteleverandører

Leverandører som allerede er integrert med Feide, men som vil oppgradere til nye Feide, må godta de nye bruksvilkårene for tjenesten som ble sendt ut våren 2019.

Merk at tjenester som i dag er koblet til Feide må koble seg til nye Feide gjennom et nytt grensesnitt (OAuth 2.0/OpenIDConnect) for å ta i bruk ny funksjonalitet. Dette skjer ikke automatisk. Tjenester som ikke ønsker eller har behov for ny funksjonalitet trenger ikke foreta noen tekniske endringer.

Hvilke muligheter gir Feide for en leverandør av en utdannings- eller forskningstjeneste?

Tjenesteleverandører får tilgang et stort marked og nyttig data om brukergrupper i hele utdannings-Norge:

  • Innovasjon: Feide har i dag cirka 1,3 millioner brukere, og datadelingsfunksjonaliteten i nye Feide gir tilgang til utvalgte data som kan brukes til å utvikle nye og innovative utdanningstjenester.
  • Stort marked: Tilbyr man Feide-innlogging på tjenesten har man en stort antall potensielle brukere, og utdanningsorganisasjonen kan enkelt aktivere tilgang til alle sine brukere.

Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper ansvaret og kostnadene det er ved å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Med Feide sikrer vi personvern og gir trygg pålogging til brukerne, og det uten at tjenesteleverandørene må forholde seg til mange ulike avtaler. Tjenesteleverandørene får automatisert brukerstyring og tilgangsstyring administrert av skoleeiere.

Hvordan etablere Feide-innlogging på en tjeneste?

Prosessen med å integrere tjenesten med Feide består av en administrativ og en teknisk del. Vi oppfordrer til at dere starter den administrative og den tekniske prosessen samtidig.

Prosessen for å integrere en tjeneste med Feide er beskrevet her