Metoder for sterk autentisering

Feide tilbyr sterk autentisering med følgende metoder:

 • Engangspassord på SMS
 • Kode fra godkjenner-klient
 • ID-porten 

Les mer om tilgjengelige metoder

Engangspassord på SMS

 • Sluttbruker må benytte mobiltelefon til å motta engangspassord ved innlogging.
 • Vertsorganisasjonen belastes de løpende kostnadene Feide har ved å sende ut SMS til brukere ved vertsorganisasjonen.
 • Rutine for registrering må verifisere at oppgitt mobilnummer tilhører sluttbruker.
 • Følgende skal registreres i feltet norEduPersonAuthnMethod:
norEduPersonAuthnMethod: urn:mace:feide.no:auth:method:sms +4712345678 label=<valgfri tekst>

Kode fra godkjenner-klient

 • Sluttbruker må benytte en klient som støtter en bestemt implementasjon av tidsbaserte engangspassord, kalt Google Authenticator. Merk at denne ikke krever en Google-klient eller Google-tilknytning, men kan benyttes på mange forskjellige klienter fra forskjellige leverandører. Metoden er utviklet av Google, men kan brukes fritt. For mer info, se http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator. Noen klienter som vi vet fungerer er:
  • 1Password - One-Time Password
  • Duo Mobile
  • Google Authenticator
  • Microsoft / Azure Authenticator
  • Yubico Authenticator med YubiKey
 • Det er ingen løpende kostnader knyttet til bruken av denne metoden.
 • Rutine for registrering må sørge for at hemmelig nøkkel blir lagt inn på sluttbrukerens klient. Kryptert versjon av hemmelig nøkkel skal legges inn i feltet norEduPersonAuthnMethod:
norEduPersonAuthnMethod: urn:mace:feide.no:auth:method:ga <kryptert hemmelig nøkkel> label=<valgfri tekst>

Innlogging eller autentisering med ID-porten

 • Sluttbruker må benytte innlogging med ID-porten for å motta engangspassord ved innlogging.
  • MinID med engangskode fra SMS eller PIN-kodebrev
  • BankID med engangskode fra kodebrikke, app, skrapekort eller SMS-tjeneste fra bank
  • BankID på mobil med engangskode fra app
  • BuyPass ID med Mobil med engangskode fra passord/SMS eller mobilapp 
 • Vertsorganisasjonen belastes de løpende kostnadene Feide blir viderefakturert av Digitaliseringsdirektoratet for innlogginger ved vertsorganisasjonen som gjøres via ID-porten