Pilotprosjekt: Feide-innlogging med ID-porten

30.06.2020 14:04

Uninett starter høsten 2020 et pilotprosjekt som gjør det mulig å bruke ID-porten til å logge på tjenester som bruker Feide som innloggingsløsning. Det betyr at den elektroniske identiteten fra ID-porten benyttes til å autentisere brukeren istedenfor en vanlig Feide-autentisering.

Skrevet av: Silje Marnburg Ellefsen

ID-porten er en felles nasjonal innloggingsløsning for offentlige digitale tjenester. Den består av flere ulike kjente innloggingsmetoder, blant annet MinID og BankID på mobil.

Uninetts pilotprosjekt går ut på at du skal kunne bruke din elektroniske ID (e-ID) fra ID-porten til å logge på tjenester som benytter Feide som innloggingsløsning.

Det betyr at e-IDen din brukes til å bekrefte at du er den du utgir deg for å være, istedenfor Feide-identiteten som normalt benyttes. Systemet behandler dette som en fullverdig Feide-bruker, og du får full tilgang med alle rettigheter og attributter.

Prosjektet har planlagt oppstart i september 2020 og avsluttes i Q1 2021.

ID-porten som tredje tofaktormetode i Feide

Løsningen gjør det også mulig for Feide å tilby ID-porten som en tredje metode for sterk autentisering.

Sterk autentisering med ID-porten vil kunne aktiveres for alle personer i organisasjonen uten ekstra kontroll og registrering lokalt. Utlevering er allerede gjennomført og innloggingen knyttes til personens eksisterende informasjon i Feide-katalogen automatisk. Dette vil betydelig redusere organisasjonens ressursbruk knyttet til det å ta i bruk sterk autentisering.

Innlogging med ID-porten til alle offentlige tjenester

Løsningen som skal piloteres i Uninetts prosjekt er i tråd med digitaliseringsrundskrivet for offentlig sektor. Dokumentet stiller krav til at statlige etater skal tilby innlogging med ID-porten til sine systemer.

Siden Feide er den nasjonale innloggingsløsningen i utdanningssektoren, tar Uninett med pilotprosjektet sikte på å legge til rette for dette ved å gjøre det mulig å logge inn på de offentlige utdanningstjenestene med ID-porten.

Vi søker deltakere til pilotprosjektet

Ønsker dere å delta, kontakt oss på kontakt@sikt.no. Vi vil da sende mer informasjon om prosjektet og hva det vil innebære å være deltaker, samt besvare eventuelle spørsmål.

LES OGSÅ: Pilotprosjekt for Feide-innlogging med Azure AD