Personvern og samtykke

Feide sikrer at det kun er et minimum av nødvendige personopplysninger som blir oversendt til en tjeneste, i henhold til hva tjenesten egentlig trenger av nødvendige personopplysninger for å fungere. De nødvendige persondataene blir kun oversendt tjenesten hvis du som bruker ved oppstart av tjenesten aktivt godtar at tjenesten kan få dataene. Dersom du ikke samtykker i overføring av de gitte personopplysningene blir du heller ikke logget inn.

Feides arkitektur styrker brukernes personvern ved at:

  • Personopplysninger ligger kun lagret ett sted (hos din vertsorganisasjon).
  • Hver tjeneste har en egen avtale med Feide som regulerer hvilke personopplysninger tjenesten skal motta.
  • Som Feide-bruker kan du enkelt se hvilke personopplysninger som er lagret om deg ved å logge inn på https://innsyn.feide.no.
  • Brukeren blir ved innlogging informert om hvilke personopplysninger som oversendes tjenesten, og brukeren kan velge å fortsette eller avbryte innloggingsprosessen basert på dette (Informert samtykke).

Samtykke

Når du logger på en tjeneste via Feide får du en oversikt over hvilken personinformasjon tjenesten får overlevert. Du må aktivt gi ditt samtykke til at tjenesten får denne informasjonen om deg. Dersom du ikke samtykker vil du ikke bli logget på tjenesten. Ditt samtykke blir husket til neste gang du logger på tjenesten dersom du krysser av for det. Du slipper derfor å gi ditt samtykke hver gang du logger på den samme tjenesten. Merk at personopplysningene ikke blir lagret hos Feide - du har kun gitt samtykke til overføring av personopplysningene.

Samtykke