Personvern ved privat bruk av Feide

Tjenester som er integrert mot Feide med OpenID Connect eller OAuth2 protokoll så er det lagt til rette for privat bruk av digitale tjenester. Privat bruk innebærer at hver enkelt sluttbruker student, forsker eller ansatt - kan benytte Feide til å logge seg inn på og bruke andre digitale tjenester enn de som er bestilt av deres vertsorganisasjoner. Ved privat bruk er det altså sluttbrukerne selv – ikke vertsorganisasjonene – som bestemmer hvilke tjenester som skal brukes og hva de skal brukes til. Det er brukerne selv – ikke vertsorganisasjonen – som er tjenesteleverandørenes kunder.

Merk at det er opp til den enkelte vertsorganisasjon å bestemme om privat bruk er tillatt eller ikke for sine ansatte og elever/studenter.

Privat bruk innebærer også vanligvis at det behandles personopplysninger om sluttbrukerne. Dette kan være alt fra navn og institusjonstilknytning til personlige notater, bilder av medstudenter/kollegaer eller oppgavebesvarelser.

I personvernlovgivningen (GDPR) finnes regler for bruken av personopplysninger. Reglene i lovverket gir sluttbrukerne en del rettigheter, og ved privat bruk gjelder også de samme personvernrettigheter:

  • informasjon om hva som skjer med deres personopplysninger
  • innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger
  • protestere mot og kreve at bruken av egne personopplysninger begrenses
  • få med seg kopier av egne personopplysninger (dataportabilitet)
  • rettigheter ved bruk av automatiserte beslutningssystemer og personprofilering

Ansvar og rettigheter ved privat bruk av Feide