Personvern ved privat bruk av Feide

I nye Feide er det lagt til rette for privat bruk av digitale tjenester. Dette innebærer at hver enkelt sluttbruker - student, forsker eller ansatt - kan benytte Feide til å logge seg inn på og bruke andre digitale tjenester enn de som er bestilt av deres vertsorganisasjoner. Ved privat bruk er det altså sluttbrukerne selv – ikke vertsorganisasjonene – som bestemmer hvilke tjenester som skal brukes og hva de skal brukes til. Det er brukerne selv – ikke vertsorganisasjonen – som er tjenesteleverandørenes kunder.
 
Merk at det er opp til den enkelte vertsorganisasjon å bestemme om privat bruk er tillatt eller ikke for sine ansatte og elever/studenter.
Privat bruk innebærer også vanligvis at det behandles personopplysninger om sluttbrukerne. Dette kan være alt fra navn og institusjonstilknytning til personlige notater, bilder av medstudenter/kollegaer eller oppgavebesvarelser.
 
I personvernlovgivningen (GDPR) finnes regler for bruken av personopplysninger. Reglene i lovverket gir sluttbrukerne en del rettigheter, og ved privat bruk gjelder også de samme personvernrettigheter:
  • informasjon om hva som skjer med deres personopplysninger
  • innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger
  • protestere mot og kreve at bruken av egne personopplysninger begrenses
  • få med seg kopier av egne personopplysninger (dataportabilitet)
  • rettigheter ved bruk av automatiserte beslutningssystemer og personprofilering 

 

Ansvar og rettigheter ved privat bruk av Feide