Feide– Sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Tjenesten muliggjør enkel og sikker deling av data, og den tilrettelegger for datadrevet innovasjon. Med Feide er personvernet til enhver tid ivaretatt. Kort fortalt gir Feide trygg innlogging, sikker datadeling, godt personvern og innovasjon.

Feide leveres av Uninett.

 

Innlogging

Innlogging skal være sikkert. Dette har alltid vært prioritert i Feide, og i nye Feide er dette stadig i førersetet. Når du logger deg inn med Feide skal det oppleves like trygt som når du logger deg inn i nettbanken din. 

 

Brukeren i sentrum 

Med enklere, sikrere og tilpasset innlogging sørger nye Feide for en bedre brukeropplevelse. De som logger inn med Feide vil møtes av samme innloggingsbilde, uavhengig av hvilken tjeneste en skal bruke. 

Med nye Feide kan også brukere utenfor utdannings- og forskningssektoren få tilgang til tjenester. Tjenesteleverandørene kan gi tilgang ved hjelp av alternativer for innlogging, slik som ID-porten og kontoer i sosiale medier. 

 

Kostnadsbesparelser for utdannings- og forskningssektoren 

Systemer for innlogging kan være ressurs- og kostnadskrevende for både institusjonene og tjenesteleverandørene. Med nye Feide unngår en å måtte utvikle egne innloggingsmoduler, og tjenesten tilbyr sikre funksjoner for tilpasset innlogging. Dette sparer både institusjonene og leverandørene for utgifter.

 

NB: Problemer med å logge inn med Feide?

Brukere som opplever problemer med Feide-innlogging knyttet til brukernavn og passord, må kontakte brukerstøtten til sin lokale vertsorganisasjon. Feide har dessverre ikke mulighet til å yte brukerstøtte på dette området.

 
Personvern

Digitaliseringen gjør at utdannings- forskningssektoren tar i bruk stadig flere digitale tjenester, og tjenestene blir mer persontilpasset. Det betyr at mer informasjon om elever, studenter og ansatte deles med flere.  

Samtidig blir regelverket for behandling av personopplysninger stadig strengere, og det blir mer krevende for institusjonene å ivareta et tilfredsstillende personvern.  

Nye Feide vil gjøre det enklere å følge nye regler, lage databehandleravtaler og gjennomføre risikovurderinger.  

Vi vet hvor viktig det er at personopplysninger ikke havner på avveie.  

 

GDPR  

I EUs nye personvernreglement, GDPR, forsterkes brukerens rett til kontroll over egne opplysninger, og institusjonene har fått et større ansvar for å ivareta personvernet.  

Brukeren skal enkelt kunne få innsyn i opplysninger som lagres, hvor de lagres, hvem de deles med, og hensikten med delingen. Det stilles også krav til at brukeren skal kunne oppdatere opplysninger og be om sletting.  

Utdanningsinstitusjonene har ofte manuelle og dyre metoder for å gi brukerne innsyn. En innsynstjeneste i nye Feide vil hjelpe institusjonene med å etterleve GDPR-kravene, og den vil gi brukerne bedre kontroll over egne personopplysninger.  

 

Effektivisering av databehandleravtaler og risikovurderinger  

Institusjonene har plikt til å sørge for tilfredsstillende personvern når de benytter digitale tjenester. Dette ansvaret ivaretas blant annet ved å gjennomføre risikovurderinger og ved å inngå riktige databehandleravtaler med leverandører.   

Feide har som mål å tilby digital støtte for risikovurderinger og databehandleravtaler for ytterligere å effektivisere dette arbeidet. 

 

Trykk her for mer informasjon om personvern

 

 

Datadeling

Enkel og sikker utveksling av data 

Med nye Feide får utdannings- og forskningsinstitusjonene en plattform som gjør datadeling enkelt og sikkert, og tjenesteleverandørene får fleksibel og forutsigbar tilgang til nødvendige data. 

Tilgang til data håndteres på en kontrollert måte. I en tid hvor flyt av data øker i raskt tempo, gir nye Feide institusjonene bedre oversikt og kontroll på hvor personopplysninger og annen informasjon spres. 

Tjenesteleverandører kan også tilgjengeliggjøre sine data for gjenbruk i andre tjenester. Dette hindrer innlåsing av data og bidrar til å øke sektorens digitale fleksibilitet. 

Trygg og enkel deling av data forenkler hverdagen for de ansatte, gjør at leverandører kan ta i bruk tilgjengelig informasjon og gir brukerne bedre og mer tilpassede tjenester. 

 

 

Innovasjon

Trygg og enkel datadeling tilrettelegger for innovasjon 

Norge skal være verdensledende på utdanning og forskning. Skal vi nå dette målet er vi avhengig av moderne og fremtidsrettede tjenester.  

For at leverandører skal kunne utvikle og levere gode digitale tjenester til utdanning og forskning, trenger de tilgang til data. Til nå har det vært ressurskrevende for leverandører å få tilgang, noe som har hindret innovasjon.  

Nye Feide tilrettelegger for innovasjon fordi tjenesten gjør datadeling mellom leverandører og institusjoner trygt og enkelt. Med sikker tilgang til data kan leverandørene konsentrere seg om å lage gode tjenester og godt innhold til utdanning og forskning. 

 

Bedre tilpasset undervisning 

Alle elever har rett til tilpasset undervisning, men det har tradisjonelt variert i hvor stor grad lærere har hatt mulighet til å gjennomføre dette.  

Brukertilpassede tjenester er en sterk teknologitrend, og i utdanningen ser vi at digitale læringsressurser som tilpasser seg elevens nivå, husker elevens progresjon og endrer visning ut i fra elevens egne preferanser, kan være et viktig virkemiddel for å forbedre den tilpassede undervisningen i skolen.  

Utvikling av slike ressurser vil i hovedsak skje i markedet for digitale læremidler, og forutsetter at leverandørene får tilgang til elevdata. Plattformen for datadeling i nye Feide kan på denne måten bidra til at det utvikles gode læringsressurser som tilpasser seg elevens forutsetninger og behov. 

Med tilgang på flere og bedre brukertilpassede ressurser kan kvaliteten på den tilpassede undervisningen i skolen øke.

 

Innlogginger

 • I dag:
  147534
 • Denne uken:
  147534
 • Denne måneden:
  9027875
 • Dette året:
  61113332

Sist oppdatert: 19:20:23

Datakvalitet

Hver vertsorganisasjon i Feide har ansvaret for å vedlikeholde person- og organisasjonsinformasjon for sine brukere.

Under finner du en oversikt over hvilken skjemaversjon vertsorganisasjonene har, og i hvor stor grad de oppfyller kravene i den versjonen.

Status for brukerkataloger i Feide