Vertsorganisasjoner: Ny ressurs for enklere risikovurdering av Planleggingsverktøy i opplæring

20.09.2023 12:37

Bruker du tjenesten Planleggingsverktøy i opplæring? Da har vi en god nyhet til deg.  

Sikt og Udir deler nå et risikogrunnlag du som vertsorganisasjon kan ta utgangpunkt i når du skal risikovurdere tjenesten Planleggingsverktøy i opplæring.  

Hva er et risikogrunnlag? 

Et risikogrunnlag er et utgangspunkt som du kan bruke i en risikovurdering av en tjeneste.  

For å lage risikogrunnlaget har vi, i samarbeid med flere kommuner, sett på risikoene rundt Planleggingsverktøy i opplæring. Vi må presisere at risikogrunnlaget er et utgangspunkt, og ikke en ferdig risikovurdering.  

Du må altså gå gjennom hvert punkt nøye, og tilpasse den til din vertsorganisasjon. 

Hvorfor har vi laget et risikogrunnlag?

Vi vet at å risikovurdere tjenester kan være en vanskelig oppgave som krever mye ressurser og spesialisert kompetanse. Vi ønsker derfor at denne prosessen skal bli lettere.  

Risikogrunnlaget skal gi deg et utgangspunkt, som du som vertsorganisasjon kan bruke i risikovurderingen av ulike tjenester. Denne gangen har vi laget et grunnlag for tjenesten Planleggingsverktøy i opplæring, men vi håper å kunne lage flere i fremtiden.  

Det videre arbeidet vårt vil imidlertid avhenge av den nye digitaliseringsstrategien, som skal utrede hvordan det best kan etableres en eller flere støttetjenester for å ivareta personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming i digitale læremidler eller læreressurser i barnehage- og skolesektoren. 

Risikogrunnlaget er en del av prosjektet vårt om risikovurdering (ROS) og databehandleravtaler (DBA). Les mer om ROS og DBA-prosjektet 

Slik kan du bruke risikogrunnlaget

  1. Gå til Feide kundeportal 
  2. Søk på tjenesten Planleggingsverktøy i opplæring 
  3. Gå til fanen «Informasjonssikkerhet og personvern» 
  4. Klikk «Last ned risikogrunnlag» 

Husk at  

  • risikogrunnlaget skal kun brukes som utgangspunkt for din egen risikovurdering 
  • du må gå gjennom hvert punkt nøye 
  • risikogrunnlaget må tilpasses din vertsorganisasjon
  • du kan legge til eller fjerne elementer ved behov.