Ny funksjonalitet: Automatisk varsling på e-post når tjenester endrer hvilken informasjon de henter inn

01.11.2023 14:27

Fra november 2023 får du som Feide-administrator automatisk et varsel på e-post når en tjenesteleverandør legger til eller fjerner informasjon som de henter inn om brukerne. Tidligere har tjenesteleverandører måttet varsle hver vertsorganisasjon selv.

I prosjektet om risikovurdering og databehandleravtale kom det frem at ikke alle tjenesteleverandører er like gode på å opplyse om hvilke data de henter inn.

Når en tjeneste henter inn ny brukerinformasjon, må du som vertsorganisasjon vurdere om det er nødvendig å oppdatere databehandleravtalen og gjennomføre en ny risikovurdering av tjenesten.

Vi lanserer derfor denne nye varslingsfunksjonaliteten, slik at det skal bli lettere for deg som vertsorganisasjon å ha oversikt og kontroll over hvilke data som hentes inn om dine brukere.

Vertsorganisasjoner – hva betyr det for deg?

Oppdater kontaktinformasjon til Feide-administratorer

For at du som Feide-administrator skal få varselet på e-posten din, må kontaktinformasjonen i Feide kundeportal være korrekt og oppdatert.

Les om hvordan du oppdaterer Feide-administratorer i Feide kundeportal

Når endringer skjer – vurder om dere må lage ny ROS eller oppdatere DBA

Husk at vertsorganisasjonen må vurdere på nytt om dere trenger å oppdatere databehandleravtalen eller lage en ny risikovurdering når en tjeneste henter inn mer informasjon om brukerne.

Tjenesteleverandører – hva betyr det for deg?

Varselet sendes ut automatisk når du som tjenesteleverandør endrer informasjonen hentes inn om brukerne i en tjeneste. Det betyr at du ikke får beskrevet nærmere hvorfor dere gjør endringen eller hvordan det vil påvirke brukerne.

I etterkant av et slik varsel er det derfor naturlig at du får spørsmål fra vertsorganisasjoner.

Har du som tjenesteleverandør lastet opp en databehandleravtale-mal for tjenesten din i Feide kundeportal? Da oppfordrer vi deg til å oppdatere denne, slik at den inneholder den nye informasjonen som innhentes.

På denne måten kan vertsorganisasjoner laste ned malen fra Feide kundeportal, og finne informasjon om endringene der, uten å ta kontakt med deg.

Sørg også for å sjekke om du trenger å oppdatere leverandørerklæringen. Dette gjør det enklere for vertsorganisasjonen å ta en ny risikovurdering av tjenesten din.

Les mer om leverandørerklæring og hvordan du gjør det

Veien videre

Denne varslingsfunksjonaliteten er i første omgang bare tilgjengelig på e-post, men vi vil fremover se på hvordan du som Feide-administrator kan få varsel om endringer i Feide kundeportal. Vi planlegger også å lage flere varsler for andre endringer.

I tillegg ser vi på muligheten for at dere kan tilpasse hvem i en organisasjon som får e-post-varsel. For eksempel at en person med ansvar for risikovurdering og databehandleravtale skal få varsler som handler om dette.