Verdifull Feide-konferanse

25.09.2023 15:31

For første gang på lenge kunne Utdanningsdirektoratet og Sikt samle vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører til en heldags Feide-konferanse.

– Feide er et økosystem som opp gjennom årene har spart kunnskapssektoren for milliarder av kroner, sier Tom Røtting, divisjonsdirektør i Sikt.
– Som bindeledd mellom virksomheter i kunnskapssektoren og leverandører av digitale tjenester sparer vi alle parter for tid, penger og hodebry. Et ferskt eksempel er løsningen for tilgjengelighetserklæring som vi lanserte rundt nyttår, som har spart sektoren for arbeid med 17 000 bilaterale avtaler. Feide når raskt ut til alle med ny funksjonalitet og gir raskt stor verdi, konkluderer Røtting.

Konferansen var rettet mot bruk av Feide i grunnutdanningene og mer enn 190 deltakere fikk med seg sesjoner og workshops om viktige temaer som deling av data, personvern og sikkerhet, samt innlegg om Feides rolle i digitaliseringen av Skole-Norge, blant mye annet.

– Det er veldig nyttig at vi fysisk bringer sammen vertsorganisasjoner som kommuner, fylkeskommuner og private skoler, samt tjenesteleverandører som leverer digitale tjenester bak Feide, sier Hildegunn Vada, divisjonsdirektør/produktområdeleder i Sikt.

– På denne konferansen har vi diskutert viktige muligheter og utfordringer for Feide i årene framover, og vi tar med oss nyttige innspill i det videre arbeidet med Feide.

I sesjoner og workshops diskuterte deltakerne blant annet hvordan nye tjenester kan tas i bruk på en sikker måte gjennom Feide, hvordan sikker deling av data kan effektivisere skolehverdagen, og hvordan personvern best ivaretas ved bruk av digitale tjenester.

I plenumssesjonene trakk Lene Karin Wiberg fra KS fram at videreutvikling av Feide har en viktig plass i regjeringens Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet snakket om sikkerhet i en usikker tid, og at det viktigste sikkerhetstiltaket ligger i bevissthet hos hver enkelt av oss.

Feide-konferansen er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Sikt, som også samarbeider tett om utviklingen av Feide for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. I tillegg brukes Feide som løsning for sikker innlogging og datadeling i høyere utdanning.