Underleverandører

Feide benytter underleverandører for å kunne levere og administrere tjenesten. Disse er underleverandører:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av det tekniske utstyret.

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Oslo (UiO) benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr og drift av applikasjoner som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten.

Safespring

Safespring ben benyttes til fysisk hosting av teknisk utstyr (IaaS) som anvendes ved administrasjon og levering av tjenesten. Databehandler står selv for drift av det tekniske utstyret.