Ny datadelingsfunksjonalitet i kundeportalen

04.10.2022 14:37

Feide videreutvikler funksjonaliteten for datadeling, og en første versjon av en bedre og mer brukervennlig administrasjon for deling av data i Feides kundeportal er ferdig innen kort tid.

Vi produksjonssetter tidlig, og ønsker å utvikle videre funksjonalitet i tråd med de behovene vi får fra våre brukere.

Bli med i Feides samhandlingsområde

Alle kan teste den nye funksjonaliteten, men vi anbefaler å melde deg inn i Feides samhandlingsområde på Teams. Her kan du dele tilbakemeldinger rundt funksjonaliteten, i tillegg til å stille spørsmål til oss og andre brukere. Vi vil oppdatere deg når det kommer ny funksjonalitet, møter og andre aktiviteter.

Meld deg inn i Feides samhandlingsområde i Teams

Ønsker du å få tettere oppfølging rundt utprøving av funksjonaliteten?

Dette er for tjenesteleverandører, skoleadministrative system, brukeradministrative system og vertsorganisasjoner i grunnopplæringen.

Å dele data er mye mer enn administrasjonen og tilgangskontrollen som vi utvikler i Feides kundeportal. Vi ønsker å bli bedre kjent med denne prosessen sammen med dere, slik at vi kan lage en løsning som samsvarer med prosessen som skjer utenfor kundeportalen også. I tillegg ønsker vi å følge opp tilbakemeldinger på funksjonaliteten, og etterkomme ønsker du har knyttet til deres bruk. 

Det kan være vanskelig å se for seg hvordan du får verdi ut av å gjøre mer data tilgjengelig. Derfor ønsker vi å følge opp noen konkrete behov, caser, eller historier, slik at vi har flere gode historier å fortelle om verdiene som skapes gjennom å dele data med hverandre.

For eksempel:

  • Utveksles det data i dag gjennom enkeltintegrasjoner mellom ulike systemer, og dere gjerne skulle testet hvordan dette kan deles ved å anvende Feide som tilgangskontroll og administrasjonsgrensesnitt? 
  • Sitter du som tjenesteleverandør med en brilliant idé, som krever tilgang på gitte data for å få realisert?
  • Har du som dataeier ikke helt oversikt over hvilke data som utveksles mellom ulike systemer i skolesektoren, og kunne tenkt deg få bedre oversikt over dette gjennom Feides kundeportal?

Meld inn ditt case, idé eller behov rundt datadeling

Se opptak fra informasjonsmøtet

Tusen takk til alle som deltok på informasjonsmøte om datadeling i Feide 15. september!

Fikk du ikke med deg møtet kan du se opptak fra møtet her