Informasjonsmøte om ny datadelingsfunksjonalitet

Informasjonsmøte om videreutviklingen av datadelingsfunksjonaliteten, som innebærer bedre administrasjon for deling av data i Feides kundeportal.

Tidspunkt
-
Påmeldingsfrist

Opptak

Målgruppe

Webinaret er for både vertsorganisasjoner, tjenesteleverandører, systemadministratorer og ellers andre som er interessert i datadeling.

Agenda

Dette webinaret vil gi deg informasjon om den nye datadelingsfunksjonaliteten i Feide og hvorfor datadeling er et stort satsingsområde for oss. Vi vil gi en demo av funksjonaliteten, og det vil åpnes opp for en diskusjonsrunde på slutten.

I tillegg vil dette være et første steg i involveringen av utprøving og eksperimentering med datadeling.  Vi ønsker å få tak i interessenter som har lyst til å prøve ut ny datadelingsfunksjonalitet i fremtiden.

Har du lyst til å være med på datadelingsløpet anbefaler vi deg å melde deg på webinaret!

  • Hva er datadeling? Hvor kommer ambisjonene om å dele mer data fra, og hva kan du få til ved å dele mer data?
  • Datadeling i Feide. Hvilke fordeler får du ved å dele data gjennom Feide, hvilke prosesser blir enklere og hva skapes av muligheter for videreutvikling og nytenking av tjenester?
  • Demo av funksjonalitet. Vi tar en gjennomgang av funksjonaliteten som er på plass.
  • Informasjon om utprøving og testing av funksjonalitet

Praktisk informasjon

  • Presentasjonene og opptak av webinaret blir lagt ut under arrangementer 
  • Det åpnes for spørsmål i etterkant av webinaret, dette vil ikke bli tatt opp.