Feides kundeportal fornyes og forbedres

Uninett startet høsten 2019 et prosjekt for å gjøre Feides kundeportal mer brukervennlig. Her er en oversikt over hvilke forbedringer som er gjort og planlagt.

Hva er kundeportalen?

Kundeportalen brukes til administrasjon av Feide for utdanningsinstitusjoner som bruker Feide som innloggingsløsning og leverandører som tilbyr Feide-innlogging på sine tjenester.

Hvorfor ny kundeportal?

Høsten 2018 ble den tidligere Uninett-tjenesten for datadeling, Dataporten, slått sammen med Feide. Feide og Dataporten hadde hver sin administrasjonsportal, henholdsvis kundeportalen og Dataporten Dashboard. 

Arbeidet med å fornye kundeportalen startet da de to separate portalene skulle slås til én felles portal. I den forbindelse ble det også startet et arbeid med å gjøre kundeportalen mer brukervennlig.
Bekk har bistått Uninett i arbeidet, og prosjektteamet har bestått av interaksjonsdesignere, utviklere og prosjektleder. Prosjektet startet opp høsten 2019 med en grundig innsiktsfase, og endringer har siden da blitt rullet ut fortløpende.

Hvilke forbedringer gjøres?

 • Bedre og mer moderne brukergrensesnitt
 • Enklere begreper og bedre forklaringer på handlinger
 • Gjøre de viktigste handlingene enklere å utføre (aktivering og registering av tjenester, samt søke opp sporingsnummer)
 • Enklere navigasjon
 • Mulighet for rollestyring: flere typer roller med ulike rettigheter for brukere i kundeportalen
 • Gjøre det enklere å komme i kontakt med andre parter
 • Mulighet for å styre tilgang til tjenester på skolenivå
I tillegg ønsker prosjektteamet å utforske mulighetene for å gi mer støtte til arbeid med databehandleravtaler og risikoanalyser, samt undersøke hvordan kundeportalen kan tilrettelegge for økt datadeling.

Aktivering av nye tjenester

Prosjektteamet har til nå fokusert på aktivering av nye tjenester for vertsorganisasjonene. Følgende forbedringer er rullet ut:
 • Ny oversiktsside hvor de mest sentrale oppgavene er løftet frem, for eksempel søke opp sporingsnummer og aktivere en tjeneste (se eksempel på bildet under)
 • Mer oversiktlig side med informasjon om hver enkelt tjeneste
 • Ny tjenestesøk-side

Feides kundeportal. Skjermbilde

NY OVERSIKTSSIDE: De mest sentrale oppgavene for administratorer ved vertsorganisasjonene er trukket frem på den nye oversiktssiden.

Registrering og redigering av tjenester

Nå jobbes det med design og implementering av nytt løp for registrering og redigering av tjenester for leverandører. Også her vil endringer rulles ut fortløpende.

Veien videre

Neste steg er å gjøre det enklere for de ulike partene i kundeportalen å komme i kontakt med hverandre. Deretter er de neste punktene på veikartet følgende:

 • Undersøke muligheter for støtte til databehandleravtaler 
 • Rollestyring
 • Implementere funksjonalitet for datadeling
Dataporten Dashboard legges ned når funksjonalitet derfra er fullstendig implementert i kundeportalen.
 
Ta gjerne kontakt på kontakt@uninett.no dersom du har noen spørsmål om kundeportal-prosjektet.