Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Utlevering av bibliometriske data for statistiske analyser av forskningsutgivelser, med verdensdekning og siteringer

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
https://www.cristin.no/bibliometri/
Logg inn:
https://data.bibliometri.no/
TjenesteID:
2160949
Lisens:
Gratis