Sluttbrukernes rettigheter og ansvar ved privat bruk

Dersom sluttbrukere benytter andre tjenester enn de som vertsorganisasjonen har bestilt, er det ikke lenger vertsorganisasjonen som er ansvarlig for sluttbrukernes personopplysninger. Nå er det sluttbrukerne selv – ikke vertsorganisasjonene – som er kunder hos tjenesteleverandørene. Ved slik privat bruk av tjenester er det leverandørene som har ansvaret for sluttbrukernes opplysninger og som skal ivareta deres personvernrettigheter.
 
Etter som Feide behandler enkelte opplysninger om sluttbrukerne i forbindelse med innlogging på andre tjenester, gjelder personvernrettighetene også overfor Feide. Sluttbrukerne må samtykke til at Feide behandler opplysningene og til at de overføres til tjenesteleverandøren i forbindelse med innlogging på den valgte tjenesten. Mer informasjon om hvordan Feide behandler sluttbrukernes personopplysninger finnes her.

Sluttbrukernes ansvar

Før ansatte eller studenter/elever selv velger å bruke tjenester i Feide, bør de sette seg godt inn hvordan aktuelle tjenesteleverandører håndterer deres personopplysninger. Sluttbrukeren bør derfor lese igjennom leverandørens personvernerklæring eller brukervilkår, og ta stilling til om leverandørene behandler personopplysninger på en ryddig og forsvarlig måte.
 
Her bør sluttbrukeren legge spesielt vekt på:
  • om leverandøren vil bruke personopplysninger til andre formål enn å levere og administrere den aktuelle tjenesten, for eksempel markedsføring,
  • om leverandøren vil utlevere personopplysninger til andre virksomheter (samarbeidspartnere) og hva disse eventuelt skal bruke opplysningene til,
  • hva leverandøren gjør for å sikre personopplysninger mot uautorisert eksponering, endring, skade eller tap,
  • hva som skjer med personopplysningene etter at sluttbrukeren velger å avslutte bruken av tjenesten.
I Feide («Min side») vil hver enkelt sluttbruker få oversikt over hvilke tjenester som vertsorganisasjonen har bestilt og tilbyr, og hvilke tjenester som sluttbrukeren selv har valgt å benytte.

Bruk av andres personopplysninger 

Sluttbrukere har et selvstendig ansvar for opplysninger om andre personer som behandles i forbindelse med privat bruk av tjenester i Feide. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom studenter/elever bruker tjenester til publisering av bilder eller videoopptak av medstudenter. Studentene/elevene må da sørge for å skaffe samtykke til slik publisering. Uten samtykke fra de aktuelle medstudentene vil publiseringen være ulovlig. Tilsvarende gjelder for bruk av andre typer personopplysninger som ikke gjelder sluttbrukeren selv.