Personopplysninger

Personopplysninger er alle typer opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, for eksempel ansatte, studenter/elever, gjester eller informanter/respondenter i forskning. Opplysningene kan enten foreligge som vanlig tekst eller i form av bilder, lyd- eller videoopptak.

Dersom opplysningene eller vurderingene er anonymisert, regnes de ikke lenger som personopplysninger. Elektronisk behandling av anonymiserte opplysninger reguleres derfor ikke av personopplysningsloven med forskrift.