Fra 14. juni mister studenter og ansatte tilgang til selvvalgte tjenester

23.04.2021 11:08

Feide-administratorer for universitet og høyskoler vil få tilsendt en oversikt over hvilke Feide-tjenester som er i bruk av studenter og ansatte, men som ikke er aktivert av universitetet eller høyskolen. Altså de tjenestene som studentene og ansatte har tatt i bruk på eget initiativ. Vi ønsker at dere ser gjennom oversikten dere får tilsendt, og aktiverer de tjenestene som brukerne fortsatt skal ha tilgang til.

I dag kan personer over 13 år som standard få logget seg inn på en tjenester i «nye Feide» (OIDC) før vertsorganisasjonen har aktivert tjenesten. Dette ble gjort fra starten for alle OIDC-tjenester etter en vurdering av personers samtykkekompetanse, eierskap over egne data og egen bruk av disse. Vertsorganisasjonen har kunnet velge om deres brukere får lov til dette eller ikke i Feides kundeportal.

I forbindelse med sammenslåingen av «gamle Feide» og «nye Feide» samkjøres funksjonaliteten og standardvalg blir endret fra at personer over 13 år kan benytte selvvalgte tjenester, til at de ikke kan det. Det er planlagt at endringen skal gjennomføres 14. juni. For grunnopplæringa ble endringen gjennomført 15. februar.  

Ved endring av standardvalget vil de over 13 år ikke lenger kunne logge på tjenestene de har benyttet før vertsorganisasjonen eventuelt aktiverer tjenestene i kundeportalen. Vi forventer at dere vil få noen supporthenvendelser fra personer som ikke kommer inn på tjenester fremover pga. denne endringen. 

Feilmeldingen brukere vil få:

Skjermdump av feilmelding: tjenesten er ikke aktivert.

Etter at vi har gjort endringen 14. juni kan Feide-administratorene gå inn og velge om de ønsker at brukeren skal kunne gi eget samtykke på tjenester dere ikke har aktivert hvis de er over 13 år.  

Dette kan endres i kundeportalen under "Organisasjon"-fanen.

Skjermdump: Begrens tilgang til Dataporten-tjenester

Har du spørsmål rundt dette kontakt oss på kontakt@sikt.no.