1 av 5 vertsorganisasjoner har dårlig datakvalitet

24.05.2023 13:56

Feide stiller krav til at dere som vertsorganisasjon må ha god kvalitet på informasjonen som dere registrerer om deres brukere. I dag har 1 av 5 vertsorganisasjoner dårlig kvalitet på dataen om sine brukere.

Du som Feide-administrator må sjekke om din vertsorganisasjon har dårlig datakvalitet. Er dette tilfelle, oppfordrer vi deg til å gjennomføre tiltak for å forbedre dette innen neste skoleår.

Hva er konsekvensene av dårlig datakvalitet?

Feide får jevnlig henvendelser fra elever, lærere og leverandører av Feide-tjenester om problemer på grunn av informasjon som er feil, utdatert eller mangler.

Tjenester som benytter Feide, er helt avhengig av at data i brukerkatalogen til vertsorganisasjonene er oppdaterte og korrekte.

Konsekvensene av dårlig datakvalitet er flere. I ytterste konsekvens kan det føre til at elevene får et dårligere utdanningstilbud, siden de ikke får tilgang til de digitale læremidlene de normalt skulle ha hatt.

Les mer om datakvalitet

Hvordan sjekker du datakvaliteten?

Du kan få en indikasjon på datakvaliteten hos din vertsorganisasjon i diagrammet på Oversikt-fanen i Feide kundeportal, eller på Status for brukerkataloger i Feide.

Er tallene røde, betyr det at en stor del av brukere som har logget på de siste 7 dagene enten har feil eller mangler data.

""Skjermbilde av oversikten fra Feide kundeportal, som viser røde tall over feil i brukerkatalogen.

Som Feide-administrator kan du finne ut hvilke feil som har ført til vertsorganisasjonens dårlige datakvalitet ved å ta en datakvalitetsjekk.

Datakvalitetssjekken kan være vanskelig å forstå, og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal rette opp disse feilene. Vi har derfor laget en sjekkliste som forklarer feilmeldingene i datakvalitetsjekken.

Hvordan sørge for god datakvalitet?

Det er du som Feide-administrator som har ansvar for at feil med datakvaliteten blir rettet opp. Selv om du som Feide-administrator ikke nødvendigvis har tilgang til å endre all dataen som er feil, så er det du som har tilgang til å sjekke datakvaliteten i din organisasjon.

Det er viktig at du finner ut hvor dataen skal oppdateres, og av hvem. De fleste organisasjoner bruker et oppvekst- eller skoleadministrativt-system for å registrere data. Det kan være en skolesekretær på hver enkelt skole, eller en rektor ved mindre kommuner eller privatskoler, som registrerer dataen.

Uansett er det viktig at du som Feide-administrator har god dialog med de som jobber på skolene, og eventuelle leverandører av systemer som dere bruker. På denne måten kan feilene i datakvalitetssjekken rettes raskt opp. Godt samarbeid fører til god datakvalitet!

Trenger du hjelp?

Vi i Feide kan kun svare deg på spørsmål om feilmeldinger i datakvalitetssjekken.

Oppdatering og registrering av informasjon må du gjøre i masterkildesystemene til din vertsorganisasjon, eller eventuelt ved å kontakte leverandørene av IT-løsningene deres.

Sjekklisten for god datakvalitet har grundige forklaringer på feilmeldingene i datakvalitetssjekken. Se gjennom den før dere tar kontakt.

Hvis noe fortsatt er uklart, kan du ta kontakt via vår brukerstøtte kontakt@sikt.no