Tiltak etter at fødselsnummer havnet på avveie

27.06.2024 09:45

Det har gått 5 måneder siden en feil hos oss førte til at tjenesteleverandører fikk mer informasjon enn avtalt, og 595 000 fødselsnummer havnet på avveie.

Vi har evaluert hendelsen, og vi har allerede iverksatt bedre overvåkning for raskere å kunne fange opp lignende avvik. I tillegg vil vi gjennomføre disse tiltakene for å hindre at dette skjer igjen:

  • Bruke sjekklister for å forbedre rutinene våre for kontroll av kodeendringer.
  • Forbedre beskrivelse og navngivning av tester i kodebasen.
  • Forbedre testene våre rundt logging, for å hindre at vi logger unødvendig informasjon i framtiden.
  • Endre avtalene våre, slik at vi ved behov kan varsle Datatilsynet om brudd på personopplysningssikkerheten.

Det gjenstår 73 fødselsnumre fordelt på tre tjenester der vi ikke har fått bekreftet at fødselsnumrene ikke ble lagret i noen systemer, eller at de har slettet alle innslag. Vertsorganisasjoner som har brukere som er berørt av disse tjenestene, har blitt informert direkte om dette.

Vi har tatt, og tar denne hendelsen på største alvor. Vi setter stor pris på alle som har hjulpet oss, og vi beklager ulempene dette har medført, både for vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører.

Vi vil takke for et godt samarbeid med alle berørte vertsorganisasjoner. I tillegg vil vi takke alle tjenesteleverandører som har bistått oss i kartlegging- og oppryddingsarbeidet.

En så rask opprydding ville ikke vært mulig uten dere.