Edlevo

Edlevo er en samlebetegnelse på webapplikasjoner Tietoevry Education tilbyr sine kunder i oppvekstsektoren. Tjenestene benyttes for å føre bl.a. karakterer, orden og fravær for elever, samt ta ut ulike typer rapporter knyttet til dette. Applikasjonen kan også benyttes til å kommunisere med elever og foreldre via App og SMS. Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Tjenestetilbyder:
Tietoevry Norway AS
Mer informasjon:
https://www.tietoevry.com/en/industries/education/
TjenesteID:
73884