PrivatistWeb

PrivatistWeb gir privatistene muligheten til å melde seg opp til eksamen via Internett. Eksamensresultater kan også publiseres i denne løsningen. Privatistene kan velge mellom alle tilgjengelige eksamener i sitt fylke. Dette innebærer at de også kan velge mellomskolene som skal avholde den aktuelle eksamen. Etter at privatisten har logget seg inn første gang vil de til en hver tid kunne gå inn på www.privatistweb.no for å kontrollere status, gjøre endringer, eller melde seg opp i flere fag. Når eksamenen er betalt innen fristen, så er man oppmeldt. Enkelte fylker har også nå tilrettelagt for betaling med kort.

Tjenestetilbyder:
IST AS
Mer informasjon:
http://www.privatistweb.no/
TjenesteID:
26650