Kaptein Morf Multiplayer

Kaptein Morf flerspillerutgave, der elevene kan spille mot hverandre, eller i hybridmodus mot lærer.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uv.uio.no/isp/forskning/prosjekter/the-vocabulary-learning-challenge-vlc-/
TjenesteID:
2196340