Strigoo-GSI

Strigoo-GSI er en modul som hjelper skoler med utfylling av GSI-rapporten. Løsningen kalkulerer og beregner de delene av innholdet som kan utledes fra Feide, og lar brukeren fylle ut forenklede felter sett i forhold til hva man finner i selve rapporteringsløsningen.

Tjenestetilbyder:
Strigoo AS
Mer informasjon:
https://strigoo.no
TjenesteID:
2194996