eduMEET-dev

Videokonferansetjeneste based on eduMEET. eduMEET er et webRTC-basert videokonferansesystem som lar brukere dynamisk lage videokonferanserom. Den er nettleserbasert og bruker ingen installasjon av programmvare. - Fullt GDPR kompatible - Personvern i hovedfokus - Enkelt å bruke https://edumeet.org

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
TjenesteID:
2188754

Helt eller delvis gratis