[DEV] Pendel - Nytt gruppe-API på organisasjonsnivå

Denne tjenesten er satt opp for å teste det nye endepunktet for uthenting av informasjon om grupper og tilknyttede elever på organisasjonsnivå i samarbeid med Sikt.

Tjenestetilbyder:
BS Undervisning
Mer informasjon:
https://www.pendel.no/footer/om-pendel
TjenesteID:
2187067