Deploii

Company of Things (CoT) er en oppstartsbedrift med opphav ved NTNU i Trondheim som jobber med undervisning av Internet of Things (IoT) og elektronikk. Deploii er en IoT-plattform for bruk i det norske skolesystemet som er en del selskapets helhetlige arbeid.

Tjenestetilbyder:
Company of Things AS
TjenesteID:
2186188