Prøveplattform

Vår prøveplattform gir lærere og skoler et verktøy for å utvikle og gjennomføre digitale interaktive prøver. Plattformen er godt egnet til å gjennomføre heldagsprøver i forkant av eksamen, men kan også brukes til større og mindre prøver gjennom året. Verktøyet gir lærere og andre ansatte på skolen muligheten til å sette opp sine egne prøver, tilordne prøver til elever og rette prøvene.

Tjenestetilbyder:
Bit for Bit AS
TjenesteID:
2185661