Aisthesis - KDA

Aisthesis er et læremiddel for Kunst, design og arkitektur (KDA) med studiespesialisering på videregående skole, utviklet i tråd med nytt læreplanverk, Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Verket er delt inn i fire hoveddeler, og omfatter programfagene Kunst og visuelle virkemidler 1, 2 og 3, og Design og arkitektur 1, 2 og 3. I tillegg kommer fagkategoriene Materialer og teknikker, Kultur og uttrykkshistorie og Digitale verktøy. Læremidelet inneholder fagrelevante tekster, opplæringsvideoer, og er rikt og vakkert illustrert med billedkunst, arkitektur, fotografier, skisser og illustrasjoner. Solid forankret i læreplanens overordnede og fagspesifikke deler, åpner Aisthesis for stor grad av metodefrihet og lokal undervisningspraksis.

Tjenestetilbyder:
TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS
Mer informasjon:
https://www.tell.no/produktkategori/vgs/andre-fag/kda/
TjenesteID:
2181762