Zen Math

Zen Math er en spillifisert mattelærings tjeneste. Eleven får en kort kartleggings prøve på ca 12 spørsmål som analyserer elevens kunskapsnivå. Når det er på plass får eleven skreddersydd lærings opplegg som tetter alle hull i mattekompetansen til eleven. I tillegg levers Zen Math Teach som er et lærergrensesnitt der lærer får full oversikt over fremgangen til elevene. Zen Math har innhold for barneskole, ungdomsskole og videregående 1P/Y og 2P/Y.

Tjenestetilbyder:
Zen Math AS
Mer informasjon:
https://www.zenmath.no/for-skoler
TjenesteID:
2176836