Langtvekkistan.com

Langtvekkistan.com er en spennende og inspirerende materialkilde og et undervisningstilbud for skoler som ønsker å fokusere på FN's Bærekraftsmål. Innholdet er basert på førstehåndsopplevelser til jordomseilerparet "Amanda Sailing", som består av antropologen Linn Charlotte Klund og samfunnsfaglæreren Paul Lübbe. På sine reiser har de opplevd de utroligste eventyr, men likefremt blitt tidsvitner til de omfattende problemene det globale samfunnet står ovenfor i dag. Tilbake i Norge jobber de som foredragsholdere og har utviklet Langtvekkistan.com – en nettside som knytter opplevelsene deres opp mot FN's Bærekraftsmål, med fundament i den norske læreplanen.

Tjenestetilbyder:
Wicked Horizon AS
TjenesteID:
2176143