Lesetid.no

En tjeneste for grunnskolen (primært 1-7) som tar sikte på å lage gode leseopplevelser for elevene, og en oversikt over elevenes lesenivå for lærerne.

Tjenestetilbyder:
Henriksen Læring
TjenesteID:
2174568

Helt eller delvis gratis