Digital rettssal

En digital, webbasert læringsplattform for jusstudenter.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.jus.uio.no/cell/vi-jobber-med/2-digi-undervisning-innovasjon-legaldesign/den-digitale-rettssalen.html
TjenesteID:
2173440