BI Azure AD B2C Identity Provider

Denne applikasjonen fungerer som en Identity provider for BIs instans av Azure AD B2C

Tjenestetilbyder:
Handelshøyskolen BI
Mer informasjon:
TjenesteID:
2167087

Helt eller delvis gratis