BI Applications

Denne applikasjonen fungerer som en Identity provider for BIs instans av Azure AD B2C

Tjenestetilbyder:
Handelshøyskolen BI
TjenesteID:
2167087

Helt eller delvis gratis